12 września 2021 roku podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wręczył nagrody Laureatom Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Haczów”.
 

Konkurs trwał przez cały rok, a zadaniem uczestników było wykonanie 4 zdjęć przedstawiających uroki gminy Haczów z uwzględnieniem pór roku.
 

Do dnia 31 lipca 2021 r. do siedziby organizatora Konkursu wpłynęło 6 prac fotograficznych.
 

Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Komisja oceniła zgodność z tematem konkursu, spójność stylu pracy, innowacyjne podejście do tematu oraz wartość estetyczną.
 

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody:
 

I-miejsce dla
Jakuba Szelesta i Darii Guzior

II-miejsce dla
Emilii Terleckiej i Julii Terleckiej

III-miejsce dla
Amelii Przybyły i Jakuba Szuby
 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Haczów oraz będą wykorzystane do przygotowania kalendarza na rok 2022. Ponadto nagrodzone prace będą eksponowane w budynku Urzędu Gminy Haczów.