Sieć na kulturę – podsumowanie projektu

 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek a następnie zrealizowaliśmy zadanie pn. „Kompetencje medialne” w projekcie pod nazwą "Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
 

W pierwszym etapie projektu delegowany pracownik GOKiW brał udział w trwającym dwa tygodnie cyklu szkoleń ze ścieżki "Kompetencje medialne", pozwalających rozwinąć umiejętności cyfrowe i wzmocnić kompetencje w zakresie nauczania nowych technologii.
 

Następnym krokiem był cykl szkoleń organizowany dla uczniów w wieku od 10-14 lat ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Haczów. Szkolenie obejmowało 31 godzin lekcyjnych zajęć z "Kompetencji medialnych".
 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali cyfrowe narzędzia przydatne w szkole. Dowiedzieli się, jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Poznali zawiłości netykiety, a także sposoby na prezentowanie się w sieci. Nauczyli się rozpoznawać nieprawdziwe treści i jak bezpiecznie korzystać z portali internetowych, a także dowiedzieli się w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze. Szkolenie w całości prowadzone było online poprzez aplikację Microsoft Teams.
 

W efekcie udziału w projekcie Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie został wyposażony w sprzęt komputerowy, który posłuży do realizacji kolejnych zadań z zakresu edukacji cyfrowej i kulturalnej w Gminie Haczów.
 

Bardzo serdecznie dziękujemy młodym ludziom, którzy wzięli udział w szkoleniu z pełnym zaangażowaniem, wykazując się kreatywnością i dzieląc się również swoją niebagatelną wiedzą z zakresu produktów cyfrowych.
 

Krzysztof Błaż
Koordynator ds. kultury
Fot: archiwum GOKiW