SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

W BIBLIOTECE W HACZOWIE.

 

Szanowni Państwo,
 

Z ogromną radością informujemy, iż dnia 9 września 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie odbyło się wyjątkowe spotkanie. Gościliśmy 40 - osobową grupę Członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Rzeszowie. Dodatkowo informujemy, że bibliotekarze GBP w Haczowie (6 osób) także należą do Stowarzyszenia. Do Okręgu Rzeszowskiego należą następujące koła SBP. Koło Rzeszów Miasto, Koło teren, Koło Łańcut, Koło Czudec, Koło Haczów, które działa w okręgu od 5-lat. Jak widać, znajdujemy się w znamienitym gronie przyjaciół bibliotekarzy.
 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest organizacją pożytku publicznego, o blisko stuletniej tradycji, zrzeszająca ponad 5,5 tys. osób związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.
 

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza.
 

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.
 

Spotkanie w Haczowie miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Zarząd główny w Rzeszowie zaplanował spotkanie w Haczowie, ponieważ jest to jedyne koło w powiecie brzozowskim, a ponadto Biblioteka w Haczowie zyskała nową siedzibę godną obejrzenia i zaprezentowania jej w całym regionie podkarpackim.
 

W programie uwzględniono także zwiedzanie zabytkowego, drewnianego, późnogotyckiego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła pod kierunkiem Pani przewodnik Marceliny Macyk oraz obejrzenie kolekcji przedmiotów używanych zgromadzonych przez Pana Dariusza Ekierta, mieszkańca Haczowa, który chętnie dzieli się swoją pasją i wiedzą historyczną.
 

Goście byli zauroczeni każdym obejrzanym zakątkiem i eksponatem. Ogromne wrażenie zrobiła na nich nowa siedziba biblioteki w Haczowskim Dworze, odrestaurowana dzięki staraniom władz lokalnych i ludziom dobrej woli. Obejrzano bogaty księgozbiór, wystawy historyczne i podziwiano pięknie zaprojektowane wnętrza, urządzone z estetycznym wyczuciem. Całości dopełniło sprawozdanie Dyrektora z działalności kulturalnej biblioteki z ostatnich kilku lat złożone na ręce Przewodniczącej Zarządu Oddziału SBP w Rzeszowie.
 

Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie, za przemiłe słowa uznania, skierowane zarówno do bibliotekarzy, jak również pod adresem całej społeczności lokalnej na czele z władzą lokalną.
 

Dyrektor GBP w Haczowie
Grażyna Serafin