Wizyta Ministra Pawła Wdówika w WTZ w Haczowie

Wiceminister Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych wraz z Posłem na Sejm RP Adamem Śnieżkiem i Wójtem Gminy Haczów Stanisławem Jakielem - odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie 24 czerwca 2022 roku.

Spotkanie miało związek z oddaniem do użytku w ubiegłym roku nowego skrzydła, remontem i modernizacją budynku WTZ w Haczowie. Podczas wizyty zaproszeni goście spotkali się z uczestnikami i kadrą placówki. Minister wyraził troskę i zaangażowanie w poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, kładąc nacisk na bycie aktywnym, zdobywanie nowych umiejętności i dążenie do usamodzielnienia się - również finansowego. Jako pełnomocnik rządu, ale też i działacz społeczny, Minister Paweł Wdówik od wielu lat aktywnie działa na rzecz równych praw osób z niepełnosprawnością w Polsce i za granicą. Sam jest osobą niewidomą - korzysta z pomocy psa przewodnika.