Konkurs kulinarny dla dzieci i seniorów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie kulinarnym dla dzieci i seniorów „Przepis na więzi”, realizowanym przez Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL i Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. Zadanie to współfinansowane jest z b...

Czytaj dalej...

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Prezes ARiMR ogłosił 18 maja 2018 r. termin rozpoczęcia i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR...

Czytaj dalej...

Rehabilitacja lecznicza dla rolników realizowana przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.
logo KRUS

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Roln...

Czytaj dalej...

Nabór - nwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. potrwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na co przeznaczone jest wsparcie?

Pom...

Czytaj dalej...

Kurs komputerowy

GMINNA BIBLIOTEKA w HACZOWIE ZAPRASZA NA KURS KOMPUTEROWY

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY ECDL - OD PODSTAW

KURS dla osób bezrobotnych i pracujących w wieku od 25-49 z wykształceniem co najwyżej średnim, lub po 50 roku życia niezależnie od wykształcenia, a także emerytów i rencistów.

K...

Czytaj dalej...