Numery telefonów - centrala Urzędu Gminy Haczów

13 43 91 002,   13 43 91 006,   13 43 91 026,   13 43 92 210,   faks: 13 439 16 96

Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów

12 - sekretariat Wójta Gminy Haczów

Referat Organizacyjno-Administracyjny

22 - Jolanta Ilko - kierownik referatu, obsługa rady gminy
15 - Piotr Rostek - sekretarz gminy
12 - Dorota Wójcik-Wojtuń - obsługa sekretariatu
16 - Aneta Michalik, Anna Inglot, Marzena Macyk - mienie gminne, kadry, promocja gminy
32 - Grzegorz Domaradzki - gospodarka gruntami, geodezja
13 - Dominik Kaszuba - informatyk

Referat Finansów i Budżetu

34 - Aneta Majewska - skarbnik gminy - kierownik referatu
33 - Monika Jakubczyk, Barbara Długosz, Anna Folta - księgowość budżetowa
17 - Ilona Józefczyk, Anna Najdecka, Bernadeta Bajek - księgowość podatkowa
47 - Teresa Szajna - kasa

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

31 - Piotr Sabat - kierownik referatu, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
43 - Andrzej Rygiel, Marcin Rolniak - drogi, zaśw. o działkach, zezw. na wycinkę
42 - Grzegorz Leczek, Adam Prajsnar - Inwestycje gminne
30 - Katarzyna Szmyd - działalność gospodarcza, ochr. zwierząt
30 - Marta Majcher - naliczanie opłat za śmieci

Stanowisko do Spraw Obywatelskich

24 - Edyta Parysz - ewidencja ludności i dowody osobiste
48 - Małgorzata Winiarska - sprawy wojskowe, OC, p.poż.

Urząd Stanu Cywilnego

25 - Małgorzata Nowicka - kierownik USC

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

26 - Wioletta Gazda, Magdalena Wojtoń - księgowość, opłaty za wodę i ścieki

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

18 - Grażyna Wdowiarz - dyrektor SAPO
21 - Dorota Borek - główny księgowy
20 - Dominika Lubas, Agnieszka Szmyd - księgowość
44 - Justyna Biesiada, Barbara Pojnar, Ewa Adam - kadry, księgowość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

28 - Ewa Wais - kierownik GOPS, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
38 - Bogumiła Gosztyła, Marta Zawojska - księgowość, stypendia, dodatki mieszkaniowe
29 - Monika Cynkar - świadczenia wychowawcze, dodatki w ramach zadań zleconych
41 - Małgorzata Szafran, Małgorzata Chandoha - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

GOPS - pracownicy socjalni

27 - Anna Stempek - Jasionów, Trześniów
27 - Natalia Ziemiańska - asystent rodziny
45 - Alina Janowska, Barbara Smoleń, Justyna Rachwał - Haczów, Buków, Malinówka, Jabłonica Polska, Wzdów

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

36 - Magdalena Ignaczyńska - ODR