Numery telefonów - centrala Urzędu Gminy Haczów

13 43 91 002,   13 43 91 006,   13 43 91 026,   13 43 92 210,   faks: 13 439 16 96


Wykaz numerów wewnętrznych:

Referat Organizacyjno-Administracyjny

D. Wojtuń

12

sekretariat wójta gminy

A. Musiał

15

sekretarz gminy

A. Michalik, A. Inglot, M. Macyk

16

mienie gminne, kadry, promocja gminy

J. Ilko

22

obsługa rady gminy

G. Pelczar

32

gospodarka gruntami, geodezja

D. Kaszuba

13

informatyk

Referat Finansów i Budżetu

A. Majewska

34

skarbnik gminy - kierownik referatu

M. Jakubczyk, B. Długosz, A. Folta

33

księgowość budżetowa

I. Józefczyk, A. Najdecka, B. Bajek

17

księgowość podatkowa

T. Szajna

19

kasa

Referat Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych

P. Sabat

31

kierownik referatu

A. Rygiel, M. Rolniak

43

drogi, zaśw. o działkach, zezw. na wycinkę

G. Leczek, A. Prajsnar

42

Inwestycje gminne

K. Szmyd

30

działalność gospodarcza, ochr. zwierząt

M. Majcher

30

naliczanie opłat za śmieci

Stanowisko do Spraw Obywatelskich

E. Parysz

24

ewidencja ludności i dowody osobiste

M. Winiarska

48

sprawy wojskowe, OC, p.poż, sport.

Urząd Stanu Cywilnego

M. Nowicka

25

kierownik USC

Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej

W. Gazda, M. Wojtoń

26

księgowość, opłaty za wodę i ścieki

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych

G. Wdowiarz

18

kierownik SAPO

D. Borek

21

główny księgowy

B. Pojnar, D. Lubas

20

księgowość

J. Biesiada, A. Rajchel-Kuliga, E. Adam

44

kadry, księgowość

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

S. Stepek

28

kierownik GOPS

B. Gosztyła, M. Zawojska

38

księgowość, stypendia, dodatki mieszkaniowe

M. Cynkar

29

rodzina 500+, „dobry start”

M.Szafran, M. Chandoha

41

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

GOPS - Pracownicy socjalni

M. Steliga, A. Stempek

27

Wzdów, Jabłonica Polska, Jasionów, Trześniów

A. Janowska, B. Smoleń, J. Rachwał

45

Haczów, Buków, Malinówka

Ośrodek Doradztwa Rolniczego

M. Ignaczyńska, A. Stączek

36

ODR, gminna spółka wodna