Pierwszy kwartał roku zwyczajowo jest w naszej gminie okresem Zebrań Wiejskich. W Trześniowie odbyło się ono w niedzielę 19 lutego 2017r.

Gospodarzem zebrania był sołtys wsi Trześniów Tadeusz Wójcik, który po przywitaniu przybyłych gości i ustaleniu porządku zebrania przedstawił sprawozd...

Czytaj dalej...

Zebranie wiejskie w Bukowie odbyło się w sali Domu Ludowego w dniu 19 lutego 2017 roku. Przewodniczył mu sołtys wsi Jan Siudyła. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Haczów Stanisław Jakiel, a funkcję sekretarza pełniła Helena Wójcik.

Rada sołecka w roku ubiegłym w 100% wykonała zaplanowane zamie...

Czytaj dalej...

Szkolna zabawa karnawałowa, która miała miejsce 19 lutego br. we Wzdowie tradycyjnie przybrała rangę uroczystości środowiskowej, na której, w domu Ludowym we Wzdowie zgromadziła się znaczna część społeczności lokalnej. Swą osobą zaszczyciła nas również p. Grażyna Wdowiarz – dy...

Czytaj dalej...

17 lutego w ZS w Jasionowie odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkursie wzięło udział 17 osób. Uczestników podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwszą kategorię reprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej, a drugą dzieci z klas II-IV. W pierwszej kate...

Czytaj dalej...

„Aby wyznaczyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło”.

Te słowa C. K. Norwida były mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona Szkoły w Zespole Szkół w Trześniowie.

W uroczystości udział wzięli:

  • Dyrektor CUW w Haczowie Pani Grażyna Wdowiarz, reprezentująca Wójta Gminy Haczów,
  • ...

Czytaj dalej...


16 lutego w GBP w Haczowie odbyło się kolejne spotkanie DKK. Po raz wtóry potwierdziła się teza, że spotkanie z drugim człowiekiem może być nie tylko fascynujące, ale wręcz budujące. Omawiana przez nas książka to prawdziwa historia człowieka, który relacjonuje przebieg wydarzeń p...

Czytaj dalej...

16 lutego do naszej szkoły przybyli bardzo mili goście- Babcie i Dziadkowie. Po ciepłym przywitaniu przez Panią Dyrektor Beatę Pańko, głos zabrały wnuczęta, które co roku starają się przygotować ciekawy program artystyczny podkreślający ważną rolę seniorów w rodzinie, a przede wsz...

Czytaj dalej...

12 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym oprócz władz Gminy Haczów w osobie Wójta Gminy Pana Stanisława Jakiela udział wzięli Starosta Powiatu Brzozowskiego Pan Zygmunt Błaż, Radni Rady Gminy Haczów, Sołt...

Czytaj dalej...

W sobotę 11 lutego 2017 r. odbył się VI gimnazjalny konkurs piosenki obcojęzycznej w Grabownicy Starzeńskiej. Grupa uczniów z gimnazjum z Trześniowa, tworząca 5-osobowy zespół zajęła I miejsce (kategoria zespół).

Uczniowie w składzie: Jolanta Ryba, Paulina Wojtuń, Jakub Pelc, Maciej Kołodziej...

Czytaj dalej...

Dnia 11 lutego 2017 roku w Zespole Szkół w Grabownicy Starzeńskiej odbył się VI Gimnazjalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Nasz zespół, w składzie:

  • Julia Fiedeń,
  • Emila Duplaga,
  • Anna Zawada,
  • Aleksandra Pelczar,
  • Anita Urban

zajął drugie miejsce. Dziewczyny zaśpiewały w języku niemiec...

Czytaj dalej...