1. Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej TOTUS TUUS FESTIWAL

7 października 2022 roku w Haczowie odbył się Pierwszy Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej TOTUS TUUS FESTIWAL. Organizatorem wydarzenia był Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI w Haczowie a patronat honorowy nad festiwalem objął Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel. Przez cały dzień można było wysłuchać prezentacji wielu wykonawców z zgłoszonych WTZ-ów i DPS-ów z całego województwa. Jury w składzie: Edyta Gazda – Łuksa Kierownik Działu Animacji WDK w Rzeszowie, Ksiądz Tomasz Szostak Dyrektor Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem oraz Grzegorz Mazur Główny Instruktor WDK w Rzeszowie w profesjonalny i rzetelny sposób oceniali występy konkursowiczów.

W kategorii solista/duet I miejsce zajęła Patrycja Kasperkiewicz, II miejsce Przemysław Kupiec, a III miejsce Tomasz Skład. W kategorii zespoły na podium stanęli: I miejsce WTZ Bobrowa Wola, II-miejsce WTZ Oleszyce i III WTZ Korytniki. Oprócz nagród finansowych dla laureatów, wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i przepiękne statuetki z elementami witrażu wykonane przez uczestników tutejszego Warsztatu Terapii.

Festiwal zrealizowany został przy współudziale środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród osób, które wsparły organizację tego wydarzenia swoim patronatem byli również Biskup Stanisław Jamrozek oraz ks. Adam Zaremba Proboszcz Parafii w Haczowie. Partnerami Festiwalu, a także gośćmi byli: Senator Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski reprezentowani przez pracowników swoich biur, Zdzisław Szmyd Starosta Brzozowski, Barbara Święch-Bober Prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOST”, Zofia Foryś Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Agnieszka Zygarowicz – Pelczar Dyrektor PCPR w Krośnie oraz Grzegorz Kozak Kierownik PCPR w Sanok i Grażyna Serafin Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Haczowie. Festiwal nie odbyłby się bez udziału sponsorów, tj. TRANSPRZĘT, WALTER, ELLA z Haczowa, SKR z Haczowa oraz z Dydni, PIEKARNI JANA WILUSZA z Iskrzyni oraz Regionalnemu Centrum Szkoleń Akademia z Rzeszowa (RCSA).

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał Jakub Józefczyk ratownik medyczny z Krosna, a strażacy z OSP Haczów kierowali ruchem, pomagając kierowcom busów zaproszonych gości.

W przerwach pomiędzy wykonawcami konkursowymi można było usłyszeć utwory w wykonaniu grupy muzycznej EMMANUEL z Malinówki lub przyjrzeć się pracy ratowników medycznych, którą pokazywali studenci z Państwowej Uczelni im. Jana Grodka z Sanoka.

Po części konkursowej w Parku Dworskim odbył się koncert gwiazdy wieczoru Zespołu Gospel Rain, który zgromadził wielu słuchaczy.

Gratulujemy wspaniałej inicjatywy i bardzo dobrej organizacji festiwalu. Mamy nadzieję, że Pierwszy Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej TOTUS TUUS FESTIWAL jest zapowiedzią kolejnych i na stałe zagości w kalendarzu imprez w Haczowie.