Aktualności z życia gminy

Aktualności, relacje, zdjecia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą.

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

WYWÓZ ODPADÓW

Gmina Haczów informuje o uruchomieniu nowego rachunku do wpłat za wywóz śmieci.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Haczów
87 8642 1070 2007 7000 0749 0244

Wiecej informacji o terminach wywozu smieci, wysokości i sposobie wnoszenia opłat:

kliknij tutaj

Obrady online

Kamera - centrum Haczowa

System Informacji Przestrzennej

Detektor burzy

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

Realizowane projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych

Przebudowa zaplecza w budynkach GOKiW w Haczowie i DL w Malinówce

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów

Remont zaplecza DL w Malinówce

Dotacja dla OSP w Malinówce

Dotacja dla OSP w Haczowie

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

Telefony - centrala UG Haczów

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96, e-mail: gmina@haczow.pl

Numery kont do opłat

za podatki: 52 8642 1070 2007 7000 0749 0001
za śmieci: 87 8642 1070 2007 7000 0749 0244
za wodę i ścieki: 34 8642 1070 2007 7002 4744 0001

email: gmina@haczow.pl

Gmina Haczów
36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206