o_gminie

informacje

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy Internet w miejscach publicznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/279 Rady Gminy Haczów z dnia 29 września 2022 r. zmienioną uchwałą nr XL/294/2022 z dnia 3 listopada roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Haczów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Haczów na lata 2023-2032.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 17.01.2023 roku do 22.02.2023 roku.

Uwagi można składać:

 • w formie pisemnej poprzez:
  • formularz uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Haczów www.haczow.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Haczów, który należy przesłać na adres mailowy: gmina@haczow.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Haczów, 36-213 Haczów 573.
  • formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Haczów oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Haczów www.haczow.pl
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
   • 3 lutego 2023 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Haczów w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);
   • 17 lutego 2023 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy Haczów w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@haczow.pl w terminie do 15.02.2023 r.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Haczów, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Haczów, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Haczów.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Gminy Haczów.doc

Załącznik nr 1. Diagnoza Gmina Haczów.docx
Załacznik nr 2. Wzór ankiety.docx
Załacznik nr 3. Tabela ewaluacyjna.docx
Załącznik nr 4. Raport z badania ankietowego.docx

Formularz-zgłaszania-uwag-do-projektu-Strategii-Rozwoju-Gminydo-2030r.docx

czytaj dalej...    

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

czytaj dalej...    

aktualnosci

Aktualności z życia gminy

Archiwum Gazety Gminnej - czasopisma samorządu gminy Haczów:

naglowek


Aktualności, relacje, zdjecia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą:

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

srodowisko

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacje i terminarz wywozu śmieci,
informator o segregacji i opłatach za wywóz odpadów:

ODPADY KOMUNALNE


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK


Dbajmy o czystość powietrza, którym oddychamy!
CZYSTE POWIETRZE


Pozostałe informacje o środowisku

więcej informacji o środowisku...

linki

Linki do powiązanych stron

Kamera - centrum Haczowa

Detektor burzy

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Kupuj świadomie

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

ue

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa