o_gminie

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.


kosciol

WIĘCEJ O KOŚCIELE

informacje

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Biuletyn Informacji Publicznej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy Internet w miejscach publicznych

Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie
odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
2.Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
d) dopłaty do 1 m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
e) udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2023 z przeznaczeniem na realizację zadania usługi nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożeniem oprogramowania eGmina z modułem iMPA.

4.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Haczów na lata 2024 - 2029.
5.Uchwalenie budżetu Gminy Haczów na 2024 rok:

a) projekt uchwały budżetowej,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
c) opinia Komisji Samorządu i Budżetu,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały budżetowej Gminy Haczów na 2024 rok.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Haczów oraz planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024 rok,
b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów na lata 2022-2025.

7.Wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz

Transmisja na żywo dostępna będzie pod poniższym linkiem:

obrady online

czytaj dalej...    

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

W związku z obserwowaną aktywnością chronionych drapieżników w pobliżu zabudowań na terenie podkarpacia, wprowadzono rejestr zdarzeń konfliktowych z udziałem wilków, rysi i niedźwiedzi. Rejestr zdarzeń będzie stanowił źródło informacji o skali takich sytuacji, ich charakterze, a także pozwoli wnioskować o ich podłożu, a tym samym będzie stanowić podstawę do podjęcia adekwatnych działań. Rejestr służy głównie do dokumentowania incydentów, które wykraczają poza kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czyli takich, za które nie przysługuje odszkodowanie (np. niepokojąca obecność zwierząt przy zabudowie lub w pobliżu ludzi). Warto zaznaczyć, że aby móc podejmować skuteczne działania, kluczowe jest wczesne wykrywanie sytuacji konfliktowych, dlatego zaleca się zgłaszanie wszystkich obserwacji drapieżników przy zabudowie, zanim problem eskaluje.

W przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub w innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy pod tel. 13 439 10 02. Prosimy, by dokumentować (np. zdjęcie wykonane telefonem) i zgłaszać wszystkie obserwacje w celu zarejestrowania rzeczywistej skali zjawiska.

Z poważaniem,
Sekretarz Gminy Haczów
Piotr Rostek

czytaj dalej...    

aktualnosci

gazeta

Archiwum Gazety Gminnej

czasopisma samorządu gminy Haczów:

naglowek

odpady

ODPADY KOMUNALNE

 
Harmonogram wywozu śmieci, zasady segregacji, PSZOK, opłaty:
 

ODPADY KOMUNALNE

gws

WODA i ŚCIEKI

Opłaty za wodę i odbiór ścieków:

WODA i ŚCIEKI

linki

Linki do powiązanych stron

Kamera - centrum Haczowa

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa

Gmina Haczów