19 czerwca 2022 roku odbyły się obchody 110 – lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześniowie oraz poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym oraz przemarszem zaproszonych gości oraz mieszkańców prowadzonym przez Jubileuszową Jednostkę, plac przy remizie. Całą uroczystość uświetniała Orkiestra Dęta Hejnał z Haczowa pod batutą Szymona Kielara. Wśród tych, którzy przyjęli zaproszenie byli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzonca, w imieniu którego przybył Jerzy Adamski, Posłowie na Sejm RP: Piotr Babinetz, Adam Śnieżek, Piotr Uruski, Senator Alicja Zając w imieniu której obecna była Iwona Trawińska Dyrektor Biura, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego Jacek Adamski, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Przewodniczacy Rady Gminy Piotr Tasz, Radni Rady Gminy Tomasz Bok i Jan Siudyła, Prezes WFOŚiGW Adam Skiba, Sołtys Wsi Maciej Wojtuń oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Haczów. Wśród władz Państwowej Straży Pożarnej byli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Bogdan Biedka oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Mariusz Bieńczak, Komendant Gminnego Związku OSP RP Edward Rozenbajgier oraz przedstawiciele jednostek Gminnych OSP wraz z pocztami sztandarowymi.
 

Po złożonym medlunku i podniesieniu flagi państwowej na maszt Prezes Jubileuszowej Jednostki przedstawił rys historyczny OSP Trześniów. Następnie, prowadząca uroczystość druh Joanna Ziemiańska odczytała postanowienia, wg których Strażacy OSP Trześniów zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa, które wręczyli Mariusz Bieńczak, st. bryg. Daniel Dryniak oraz Wójt Gminy.
 

Złotym medalem zostali odznaczeni: Teresa Matusz oraz Wiktor Rymarowiecz, srebrnym medalem: Łukasz Kaczor, Piotr Kołodziej, Krzysztof Ryba, Paweł Wojtuń, Zbigniew Wojtuń, brązowym medalem: Damian Prugar, Aneta Tabisz, Arkadiusz Tabisz, Tomasz Tabisz, Łukasz Turek, Mateusz Turek, Bartosz Wermiński, Tomasz Wojtuń. Odznaczenia otrzymali także Piotr Kołodziej i Paweł Kozioł. Wręczono również pamiątkowe grawertony i medale osobom, które zawsze służą pomocą i podejmują pracę na rzecz rozwoju OSP Trześniów.
 

Kolejnym punktem było uroczyste „strażackie” poświęcenie samochodu, którego dokonał ksiądz proboszcz Witold Szmyd.
 

Zaproszeni goście zabrali glos, życząc Ochotniczej Straży Pożarnej przede wszystkim opieki świętego Floriana i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Defladą przed gośćmi zakończono uroczysty apel, a zebrani mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej z Haczowa, obejrzeć pokazy ratownicze w wykonaniu zawodowych strażaków oraz druhów OSP Trześniów, wpisać się do Księgi Pamiątkowej, obejrzeć przygotowaną w garażu strażackim wystawę Hełmów Paradnych autorstwa Edwarda Mroza, czy starych fotografii przedstawiających historię Jednostki. Dzieci mogły skorzystać z przygotowanych zjeżdżalni, dmuchańców czy poczuć się jak prawdziwy strażak gasząc „pożar” hydronetkami. Wieczorem zagrała dla wszystkich Kwarta Czystey.