Twórczość Marii Konopnickiej w bibliotece w Jabłonicy Polskiej

 

W tym roku przypada 180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej - jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej. Jej twórczość obejmuje utwory dla dzieci, poezję, nowelistykę, utwory dramatyczne, krytykę literacką, publicystykę oraz przekłady z języków obcych.
 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej chcąc uhonorować jej literacki dorobek oraz wkład w działalność patriotyczną, ogłosił rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej.
 

Z tej okazji w bibliotece w Jabłonicy Polskiej 22 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie z poezją Marii Konopnickiej, w którym uczestniczyli uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią Panią Patrycją Śnieżek. Miało ono na celu zapoznać uczniów z biografią, jak i twórczością poetki. Podczas spotkania dzieci obejrzały prezentację multimedialną zawierającą ciekawostki z życia Marii Konopnickiej, a następnie głośno odczytały utwory poetki m.in.: „Pranie”, „Stefek burczymucha”, „Zima zła”, „Pan Zielonka” „Pranie”, „Na jagody”. Dzieci zwiedziły również bibliotekę i zapoznały się z książkami Marii Konopnickiej, które znajdują się w tutejszych zbiorach.
 

Na zakończenie nasi goście otrzymali słodki upominek oraz zakładki do książek.
 

Dziękuję naszym uczestnikom za przybycie na spotkanie oraz za własnoręcznie wykonane kwiaty.
 

Marzena Kielar