SOŁECTWO TRZEŚNIÓW


W 2020 roku w sołectwie Trześniów wykonano następujące inwestycje:


 • przebudowa drogi gminnej nr 2384/88 – pomiędzy blokami PGR,
 • przebudowa drogi gminnej nr 900 – w kierunku posesji Państwa Proroków i Kołodziejów,
 • wykonanie oświetlenia murawy boiska sportowego,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa,
 • rozwiezienie 136 ton klińca na drogi gminne,
 • bieżące czyszczenie i udrażnianie cieków wodnych i rowów melioracyjnych,
 • wymiana odcinków sieci kanalizacyjnej,
 • zakup i montaż dwóch kotłów C.O. w budynku Szkoły Podstawowej,
 • zakup wyposażenia i wykonanie placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano:

 • zakup środków ochrony indywidualnej – 3 mundury dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • zakup wyposażenia dla jednej z klas w Szkole Podstawowej w Trześniowie – zestaw ławek i krzesełek,
 • zakup komputera dla Przedszkola w Trześniowie,
 • zakup bujaka wieloosobowego na plac zabaw przy Przedszkolu w Trześniowie,
 • zakup wyposażenie zaplecza kuchennego w Domu Ludowym – piec konwekcyjny, komora chłodnicza, taboret grzewczy gazowy, naczynia kuchenne oraz ławka ogrodowa,
 • zakup dwóch kamer do rozbudowy monitoringu w Domu Ludowym,
 • zakup monitoringu i jego montaż na boisku sportowym Sokół Trześniów,
 • zakup kosiarki spalinowej i garażu blaszanego na potrzeby sołectwa.

Na rok 2021 zaplanowano następujące inwestycje w sołectwie Trześniów:


 • dalsza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887,
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej – skrzyżowanie,
 • przebudowa odcinka drogi gminnej nr 115752R koło Domu Ludowego, współfinansowane z funduszu sołeckiego,
 • przebudowa oczyszczalni ścieków (zmiana technologii oczyszczania) oraz budowa kolejnego odcinka wodociągu,
 • wykonanie projektu wykonawczego oraz budowa oświetlenia koło Domu Ludowego, współfinansowane z funduszu sołeckiego,
 • wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 115750R „Zagórz”, współfinansowane z funduszu sołeckiego,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej parkingu przy przedszkolu,


Tym razem do przedstawionych zadań zrealizowanych i planowanych w sołectwie Trześniów, dołączamy krótkie sprawozdanie z realizacji zadań Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów


Sprawozdanie o stanie oświaty w gminie Haczów


W roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych na terenie gminy Haczów uczęszcza 826 uczniów, a do przedszkoli 261 wychowanków. W ciągu ostatnich lat liczba uczniów systematycznie spada i dla porównania w roku 2005/2006 ich liczba wynosiła 1205 uczniów, w roku szkolnym 2012/2013 1029 uczniów, a w roku bieżącym 826 uczniów. Spadek liczby dzieci wiąże się ze zmniejszonymi dochodami i subwencjami jakie otrzymują poszczególne placówki oświatowe.


W 2020 roku, zrealizowano następujące projekty:


 • „Szkolny klub sportowy” – projekt realizowany we współpracy z Podkarpackim Wojewódzkim Związkiem Sportowym. W ramach projektu zrealizowano 630 godzin zajęć sportowych w szkołach w Haczowie, Jabłonicy Polskiej, Malinówce, Jasionowie i Wzdowie.
 • „E-MISJA”- „rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Haczów” – projekt realizowany w ramach konkursu grantowego dla projektu nr POPC.03.01.00-00-0106/18 pn. „E-MISJA-rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. W ramach projektu zakupiono 12 nowoczesnych komputerów z ekranami dotykowymi oraz jeden laptop. Zrealizowano również 14 szkoleń o tematyce m.in. „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”,
 • „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. Podkarpackim”- projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 • „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” – Obszar D, w ramach którego zakupiono autobus FORD Transit do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • „Zdalna Szkoła” – w ramach którego zakupiono 26 laptopów, przekazanych do Szkół na terenie gminy,
 • „Zdalna Szkoła +” – w ramach którego zakupiono 31 laptopów przekazanych do Szkół na terenie gminy.

Przeprowadzono również remonty i inwestycje, które obejmowały placówki oświatowe w gminie Haczów oraz zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauczania:

 • w Szkole Podstawowej w Haczowie zakupiono artykuły malarskie i remontowe do przeprowadzenia remontu klas i kuchni, wykonano także remont boiska orlik, instalację przeciwpożarową przy Sali gimnastycznej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in.: monitory interaktywne, tablety graficzne, stojak na rowery, rolety, szafy,
 • w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej zakupiono artykuły remontowe, farby, wiertła oraz wymieniono hydrofor, zakupiono również m.in.: biurowe urządzenie wielofunkcyjne, meble, tablicę magnetyczną, gry, tablet graficzny, monitor interaktywny,
 • w Szkole Podstawowej w Jasionowie naprawiono lampy w Sali gimnastycznej oraz monitoring szkolny, zakupiono m.in. podłogę interaktywna wraz z matą, monitor interaktywny, keybord, pomoce do nauki programowania, rolety,
 • w Szkole Podstawowej w Malinówce wykonano renowację elewacji budynku szkoły, zakupiono artykuły remontowe, wiertarkę oraz wymieniono wodomierz, wśród zakupionych pomocy dydaktycznych znalazły się m.in.: ścianki sensoryczne, tablica informacyjna, monitor interaktywny, tablet graficzny, piłki, gry, pomoce do nauki języka angielskiego i logopedii, szafki do szatni,
 • w Szkole Podstawowej w Trześniowie wymieniono oprawy oświetleniowe, wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, zakupiono i zamontowano 2 kotły C.O., zakupiono artykuły remontowe, i pomoce dydaktyczne, m.in. monitor interaktywny, szkło laboratoryjne, keybord, program antywirusowy,
 • w Szkole Podstawowej we Wzdowie wykonano cyklinowanie parkietu, zakupiono artykuły remontowe oraz rejestrator do monitoringu, zakupiono m.in. monitor interaktywny, tablet książki, gry, piłki, program do zajęć logopedycznych, krzesełka, gabloty, tablicę suchościeralną.
 • w Przedszkolu Samorządowym wykonano place zabaw w Haczowie i Trześniowie, zakupiono m.in. maty i materace, notebooki, zabawki, drukarkę, młynek koloidalny, ozonator, mikser planetarny.

Wyniki egzaminu ósmoklasistów pokazały wysoki poziom nauczania w szkołach naszej gminy. W 9-cio stopniowej skali staninowej w 2020 roku Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej osiągnęła wysoki bo 8 stanin z egzaminu z języka polskiego i matematyki i 6 stanin z języka angielskiego. Uczniowie ze Szkoły w Malinówce uzyskali 7 stanin ze zdawanego języka polskiego i matematyki oraz 5 z języka angielskiego, zaraz za nimi byli uczniowie ze szkoły w Haczowie i Trześniowie. Wysokie wyniki uplasowały gminę Haczów na pierwszym miejscu w powiecie.

We wszystkich szkołach dożywiane są dzieci, łącznie 131 uczniów.