W dniu 18.09.2021 roku obchodziliśmy 85 lecie jednostki OSP Malinówka.
 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Malinówce, którą w intencji strażaków celebrował ksiądz proboszcz Lesław Pelc.
 

Po nabożeństwie, poczet sztandarowy, pododdział składający się ze strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce wraz z Orkiestrą dęta z OSP Jasionów i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali na plac znajdujący się przy Domu Ludowym gdzie przeprowadzony został uroczysty apel.
 

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh. Krzysztofa Szuba. Po złożeniu meldunku, orkiestra dęta odegrała hymn związkowy.
 

Zaproszonych gości przywitał Prezes jednostki dh. Wiesław Szuba, który przedstawił zarys historyczny OSP Malinówka.
 

Dalszym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom i osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druhowie z OSP Malinówka odznaczeni zostali złotym medalem dh. Marian Tasz, dh. Jan Leczek, srebrnym medalem dh. Mirosław Kielar, dh. Janusz Szuba, dh. Krzysztof Szuba, brązowym medalem dh. Robert Rajchel, dh. Łukasz Czubski. Odznaką Wzorowy Strażak odznaczeni zostali dh. Jakub Surmacz dh. Mateusz Kielar, dh. Sebastian Szul. Za wzorowe wypełnianie obowiązków wyróżniony został dh. Jakub Śnieżek, który otrzymał pamiątkową Statuetkę. Honorowi druhowie oraz członkowie MDP otrzymali pamiątkowe statuetki.
 

Końcowym etapem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości.
 

W uroczystości udział wzięli :
 

  • Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP
  • Jacek Adamski wice statosta powiatu brzozowskiego
  • Stanisław Jakiel wójt Gminy Haczów
  • Edward Rozenbajgier Prezes Powiatowy ZOSP RP
  • St. bryg. Krzysztof Folta Komendant PSP Brzozów
  • Piotr Tasz przewodniczący Rady Gminy Haczów
  • Iwona Pelczarska dyrektor Szkoły podstawowej w Malinówce
  • Lesław Pelc Proboszcz Parafii Malinówka
  • Roman Kielar sołtys wsi Malinówka
  • Lesław Śnieżek Prezes spółki leśnej
  • Irena Chrobak Prezes KGW w Malinówce
     

,, BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK ‘’