Aktywny Senior

 

Klub Seniora „ Aktywny Senior” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie od marca 2016 r. Powstał z inicjatywy Marii Rygiel Dyrektora GOKiW, a jego opiekunem jest Renata Czerwińska. Seniorzy spotykają się co tydzień najczęściej w czwartki, przy herbatce, kawce i ciastku. W różnorodnych zajęciach uczestniczą wszyscy mający 55 lat i więcej, którzy chcą aktywnie i w sposób urozmaicony spędzać wolny czas.
 

Spotkania członków „Klubu Seniora” odbywają się w serdecznej , wesołej atmosferze; czas spędzony we wspólnym gronie jest oderwaniem się od codziennych obowiązków, Seniorzy uczestniczą w ciekawych spotkaniach, mogą rozwijać swoje zainteresowania, wspólnie gotują i przygotowują poczęstunek, oglądają ciekawe filmy .Uczestniczą w spacerach nordic walking , zajęciach ruchowych na Siłowni promując zdrowy styl życia. W klubie organizowane są warsztaty artystyczne i kulinarne oraz inne różnorodne zajęcia, których tematy proponują sami seniorzy.
 

W ramach działalności klubu odbywają się spotkania tematyczne, prelekcje z różnymi ciekawymi osobami, spotkania z okazji różnorodnych świąt– min. Dnia Kobiet , Noworocznego Spotkania Opłatkowego, Wigilii i wielu innych. Członkowie klubu biorą udział w życiu kulturalnym GOKiW, zapraszani są na imprezy plenerowe, akademie.
 

Nieodłącznym elementem działalności Klubu Seniora są wycieczki, seniorzy zwiedzili min. Karpacką Troję, Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach , Muzeum Historyczne, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Skansen w Sanoku, Muzeum w Dukli, Pałac w Łańcucie, Uniwersytet w Woli Sękowej i wiele innych ciekawych miejsc.
 

Pandemia w pewnym stopniu ograniczyła spotkania w Klubie Seniora, po rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, od września br. roku co tydzień grupa ponad 20 osób spotyka się nadal. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku wspiera finansowo działalność Klubu Seniora, finansując wycieczki, zapewniając materiały na warsztaty i spotkania kulinarne. Jesienią tego roku klub uczestniczył w wycieczkach min. do Etnocentrum w Krośnie, kina Helios, na wieżę widokową do Czarnorzek. Chętnie włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne wspierając lokalne inicjatywy różnych instytucji i stowarzyszeń oraz haczowskiej parafii wykonując min.: żonkile na akcję „Pola Nadziei”, bandaże dla Sierocińca w Zambii, elementy dekoracji bożonarodzeniowej do kościoła w Haczowie.
 

Renata Czerwińska
zdjęcia archiwum GOKiW