Żeby osiągnąć cokolwiek, trzeba po prostu mieć w sobie dużo odwagi, samozaparcia i wytrwałości…

 

Czas na nagrody!

 

28 marca w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej odbyło się rozstrzygnięcie konkursów związanych z obchodami Dnia Matematyki , Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego i akcją Szkolnego Koła PCK - „Ocalmy naszą planetę!”. W ramach rozgrywek matematycznych uczniowie rozwiązywali w zespołach test wiedzy ogólnej z zakresu matematyki i astronomii. Zmagania konkursowe odbywały się pod hasłem „ Matematyka to jakiś kosmos”. W klasach 7-8 nagrodzono następujące pary: W. Kwolek i J. Tesznar ( kl.7),
 

J. Jurkiewicz i O. Krzysik (kl.8), natomiast w klasach 4-6 wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Do pogłębienia wiedzy matematycznej związanej z geometrią przestrzenną przyczynił się również konkurs „Matma do sześcianu”, który polegał na wykonaniu projektu z sześcianu oraz ułożeniu do niego ciekawego zadania. Nagrody przyznano w nim następującym osobom: A. Grądalska (kl.4), U. Kielar( kl.4), E. Kuźnar (kl.5), F. Frydrych( kl.5), E. Balawajder (kl. 7), W. Kwolek ( kl.7).
 

Z kolei z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego uczniowie klasy VI, VII i VIII mogli się pochwalić swoją wiedzą na temat poprawności językowej w konkursie „Z polszczyzną na co dzień” oraz zaprezentować umiejętności literacko-plastyczne podczas wykonywania pocztówki w ramach konkursu „ To, ja Twój język ojczysty…”. Zmagania konkursowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością zagadnień z nauki o języku. Wykonali również ciekawe pocztówki, w których zawarli cenne wskazówki dla swoich rówieśników dotyczące poprawności językowej i ortograficznej wypowiedzi. I miejsce w konkursie językowym zajęła A. Rymar, II – W. Kwolek, III- J. Cwynar, natomiast D. Gaworeckiemu i O. Krzysik przyznano wyróżnienia. Z kolei w konkursie literacko – plastycznym I miejsce zajęły: E. Balawajder i W. Śnieżek, II – W. Nóżka, III-W Kwolek i J. Kędra, a prace D. Gaworeckiego i W. Budyń zostały wyróżnione.
 

Do licznych osób nagrodzonych tego dnia należy również zaliczyć: M. Pelca, W. Budyń, E. Krawczyk, P. Lorensa, W. Kwolek, M. Najbara, E. Balawajder, E. Prajsnar, M. Śnieżek. Wzięli oni udział w konkursie „ Ocalmy naszą planetę!” organizowanym przez P. I. Boczar - opiekuna Szkolnego Koła PCK i wykonali piękne plakaty pokazujące różnorodne formy pomocy naszej planecie.
 

Składamy serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie za sfinansowanie nagród rzeczowych w powyższych konkursach.
 

Organizatorzy: M. Matusz. D. Sabat, I. Boczar.