malinowka

Jednostka OSP w Malinówce wzbogaciła się o kolejny sprzęt, dzięki dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych części 2. Dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych".

W ramach zrealizowanego programu - "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce celem zwiększenia potencjału technicznego" - zakupiono 3 radiostacje Hytera oraz 3 latarki z ładowarką, które powiększyły wyposażenie nowego samochodu Iveco GBA.