logotypy

W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie otrzymała dotację na realizację zadania: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jasionów celem zwiększenia potencjału technicznego”. Środki zostały pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW. Za otrzymaną dotację zakupiono 5 kompletów ubrań specjalnych. Nowe ubrania posiadają certyfikat CNBOP i stanowią niezbędne wyposażenie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzięki temu zakupowi nowo przeszkoleni i włączeni do JRG strażacy-ochotnicy będą mogli brać udział w akcjach, a dotychczas posiadane, mocno „leciwe” ubrania zostaną wymienione na nowe, spełniające aktualne wymagania i zapewniające strażakom bezpieczeństwo.

Za pozyskaną dotację Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionowie wyraża swoją wdzięczność WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW.