Nasza gmina w bieżącym roku przeznaczyła część środków własnych na budowę i modernizację dróg gminnych, m.in. w Haczowie – droga na działce nr 585 i 586, w Trześniowie koło Domu Ludowego, w Jasionowie koło Pana Smolenia, w Bukowie przy stadionie, we Wzdowie za parkiem czy Malinówce koło P. Tasza.
 

Inwestycje mają na celu przede wszystkim poprawę warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu, usprawnienie komunikacji wewnątrz gminy oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.