DZIEŃ FLAGI W HACZOWIE!

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja.

W Haczowie także włączyliśmy się w obchody Święta Flagi i symboli narodowych. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z drużyną harcerską „Płomyki” działającą w SP w Haczowie zorganizowała uroczysty przemarsz w centrum Haczowa niosąc z dumą kilkunastometrową flagę Polski. Przemarsz odbył się przy dźwiękach muzyki i śpiewu pieśni patriotycznych.

W przemarszu brali udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panem Wójtem Stanisławem Jakielem i radnym Panem Mieczysławem Józefczykiem. Mieszkańcy Haczowa bardzo spontanicznie dołączyli do grupy świętujących, a zwłaszcza nauczyciele i rodzice z małymi dziećmi.

Dziękujemy drużynowym, Dominice Bobola i Lucynie Węgrzyn za zaangażowanie na rzecz rozbudzania postaw patriotycznych i organizację podniosłych uroczystości w środowisku lokalnym.

Dziękujemy przede wszystkim najmłodszym uczestnikom, których uśmiech i radość był najlepszym prognostykiem na przyszłość.

Z wyrazami szacunku organizatorzy.