Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Haczowie

W dniu 15 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Haczowie odbył się Dzień Profilaktyki, którego celem było kształtowanie pozytywnych norm i wartości społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, nikotyny, narkotyków czy dopalaczy, przemocy fizycznej i psychicznej.
 

Dzień rozpoczął się od lekcji wychowawczo-profilaktycznych. Nauczyciele wychowawcy przeprowadzili zajęcia, podczas których rozmawiali o zagrożeniach związanych z uzależnieniami. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wspaniałe wycieczki po terenach naszej miejscowości. Młodsze klasy z nauczycielami w odpowiednich odstępach wyruszyły na piesze wędrówki w kierunku lasu, a grupy starszych uczniów na szlaki Nordic Walking. Przy pięknej pogodzie można było podziwiać wspaniałe widoki i bezpiecznie spędzić czas w grupach rówieśniczych. Po dwugodzinnym marszu uczniowie powrócili do budynku szkoły, gdzie czekały na nich smaczne pierogi, które zostały przygotowane przez Panie z haczowskiego Koła Gospodyń Wiejskich oraz słodycze.
 

Punktem kulminacyjnym dnia, było rozdanie nagród uczestnikom konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Haczów.
 

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
 

Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Haczów, który fundował słodycze oraz wspaniałe nagrody, a także do Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie 3000 smacznych pierogów.
 

Justyna Terlecka