W piękną, słoneczną pogodę 18 października 2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej wraz z nauczycielami aktywnie spędzali czas w zorganizowanym Dniu Profilaktyki.

Celem działań profilaktycznych było promowanie zdrowego, mobilnego stylu życia bez używek, tworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery wśród grup rówieśniczych w szkole i poza nią oraz wyrabianie postaw prospołecznych i ograniczenie zachowań agresywnych. Wyżej wymienione działania zostały omówione przez nauczycieli – wychowawców w klasach na rozpoczęcie dnia. Następnie uczniowie oddziałów IV-VIII po przeprowadzonej rozgrzewce ze swoimi opiekunami wyruszyli na trasy NW w Jabłonicy Polskiej. Równocześnie ich młodsi koledzy uczestniczyli w konkursie plastycznym, wykonując piękne prace pt. „Radosna, bezpieczna rodzina bez przemocy i używek”. Maluszki z oddziału przedszkolnego poznawały w tym czasie tajniki wykonania smacznych, zdrowych sałatek owocowych i warzywnych.

Po dwugodzinnym marszu, a także rozegranych na stadionie zawodach NW, uczniowie powrócili do budynku szkoły, gdzie czekały na nich smakołyki przygotowane przez rodziców klasy ósmej. Zakończeniem tego bardzo aktywnego Dnia Profilaktyki było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wręczenie nagród autorom najlepszych prac. Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta Gminy Haczów, który ufundował nagrody dla najlepszych artystów oraz sportowców.