I sesja IX kadencji Rady Gminy Haczów

W dniu 7 maja 2024 roku o godz. 13.00 odbyła się I sesja Rady Gminy Haczów. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Jan Siudyła - samorządowiec, który mandat radnego zdobył ponownie.

Pierwszym doniosłym punktem obrad było wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Haczowie - Panią Annę Musiał. Następnie wybrani Radni złożyli ślubowanie.

Radnymi Rady Gminy Haczów w kadencji 2024-2029 zostali:

 • Jacek Błaż
 • Michał Dąbrowski
 • Grzegorz Filak
 • Marek Gazda
 • Andrzej Gromek
 • Dariusz Inglot
 • Józef Kołodziej
 • Radosław Masłyk
 • Marek Prejsnar
 • Jan Siudyła
 • Robert Szafraniec
 • Rafał Szmyd
 • Piotr Śmietana
 • Piotr Tasz
 • Maciej WojtuńKolejnym punktem obrad Rady Gminy Haczów był wybór Przewodniczącego Rady Gminy w głosowaniu tajnym. Na Przewodniczącego Rady Gminy Haczów wybrany został radny Józef Kołodziej.

Następnie odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Haczów – Pana Stanisława Jakiela, który został wybrany na Wójta już po raz kolejny. To wyraz uznania dla jego dotychczasowej pracy oraz zaangażowania w rozwój społeczności lokalnej.

W trakcie sesji wybrany został także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Haczów. Funkcję tą będzie pełnił radny Michał Dąbrowski.

Rada powołała także stałe Komisje Rady Gminy Haczów:

 • Komisję Rewizyjną - pracami Komisji kierował będzie radny Piotr Śmietana,
 • Komisję Samorządu i Budżetu - Przewodniczącym Komisji został radny Andrzej Gromek,
 • Komisję Rozwoju Społeczno–Gospodarczego, której Przewodniczącym został radny Rafał Szmyd,
 • Komisję Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem radnego Radosława Masłyka.

Ponadto na I sesji podjęte zostały uchwały w następujących sprawach:

 • wyboru przedstawiciela Gminy Haczów do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”, którym został radny Andrzej Gromek,
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2024 rok.

Zapis wideo obrad można zobaczyć TUTAJ


Gratulujemy wszystkim wybranym Radnym Naszej Gminy oraz Panu Wójtowi Stanisławowi Jakielowi. Życzymy powodzenia i owocnej współpracy na rzecz rozwoju Gminy Haczów.