7 lipca 2023 r., w Haczowie odbył się Drugi Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Osób Niepełnosprawnych "Totus Tuus", którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie oraz WTZ w Haczowie .

Pomysłodawcą oraz głównym koordynatorem festiwalu jest Paweł Borowicz – kierownik WTZ w Haczowie, a współorganizatorem Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
34 wykonawców – 19 w kategorii solista/duet i 15 w kategorii zespół, reprezentowało Warsztaty Terapii Zajęciowej i Domy Pomocy Społecznej z całego województwa podkarpackiego, prezentując wybrane utwory muzyczne o tematyce religijnej. Wielu uczestników pokazało nie tylko talent do śpiewania, ale i do grania na różnych instrumentach. Wszyscy pokazali pasję do muzyki. Jury w składzie: Katarzyna Bembenek z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Zofia Foryś Kierownik PCPR w Brzozowie oraz Ksiądz Łukasz Sowa – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych stanęło przed dużym wyzwaniem.

Wśród solistów najlepszy okazał się Dawid Józefek z WTZ „Progres” z Sanoka, natomiast Warsztat Terapii Zajęciowej z Oleszyc zachwycił jurorów jako zespół.

Projekt został zrealizowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

W organizację festiwalu zaangażowało się Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Gmina Haczów, natomiast patronat honorowym objął Wójt Gminy Haczów – Stanisław Jakiel.

Patronat medialny nad festiwalem objęły: Radio Fara oraz TVP Rzeszów. W projekt zaangażowali się Parlamentarzyści, Duchowieństwo oraz mnóstwo wspaniałych sponsorów – którzy są cichymi bohaterami tego wydarzenia.

Na koniec wszyscy uczestnicy festiwalu oraz zainteresowani mieszkańcy wzięli udział w koncercie gwiazdy festiwalu ARKI NOEGO.