Inwestycje drogowe w 2023 roku - Wzdów

W każdej miejscowości na terenie gminy Haczów realizowane są inwestycje dotyczące przebudowy dróg, które poprawią przede wszystkim bezpieczeństwo ich użytkowników. W sołectwie Wzdów wykonano również oświetlenie uliczne na drodze w kierunku Jaćmierza. Ponownie środki na inwestycje drogowe uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład.

rzadowy-fundusz-il