Gmina Haczów otrzymała w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” wsparcie finansowe w łącznej kwocie 324 900 zł.
 


Program realizowany jest przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
logo-laboratoria

 

Z terenu Gminy Haczów środki na realizację Programu otrzymały niżej wymienione szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa im. doc. dr inż. Jana Wyżykowskiego w Haczowie w kwocie 84.900,00 zł
  2. Szkoła Podstawowa w Jabłonicy Polskiej w kwocie 30.000,00 zł
  3. Szkoła Podstawowa w Jasionowie w kwocie 60.000,00 zł
  4. Szkoła Podstawowa w Malinówce w kwocie 60.000,00 zł
  5. Szkoła Podstawowa im. gen. Bronisława Prugara-Ketlinga w Trześniowie w kwocie 60.000,00 zł
  6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wzdowie w kwocie 30.000,00 zł
     

Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).