„Narodowe Czytanie” - Pani Dulska „gościem honorowym" SP w Trześniowie

 

Tradycją naszej szkoły stało się już rokroczne aktywne włączanie w tę ogólnopolską inicjatywę czytelniczą, więc tym bardziej okrągłego 10. jubileuszu nie mogliśmy pozostawić bez echa. Piątkowe popołudnie (24.09.) zgromadziło więc w naszej szkole nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również przedstawicieli Rady Rodziców, miejscowej władzy oraz nauczycieli emerytów.
 

Mimo że dramat Gabrieli Zapolskiej nie jest częścią kanonu lektur szkoły podstawowej, nasi uczniowie jak zwykle chętnie zaangażowali się w różne, towarzyszące tej akcji aktywności:

 • konkurs czytelniczy o tytuł Mistrza Dykcji,
 • konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii,
 • konkurs literacki o tytuł Mistrza Pióra,
 • konkurs plastyczny o tytuł Mistrza Artystycznej Interpretacji,
 • konkurs znajomości fragmentów lektury o tytuł Mistrza Wiedzy.
   

Dodatkowo, w klasach od 1. do 8. na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia podejmujące tematykę wybranych wartości moralnych, co miało przyczynić się do zwrócenia uwagi na b. ważne w naszym życiu kwestie dotyczące właściwych zachowań wobec innych, które we współczesnym świecie niestety często są marginalizowane lub w ogóle uznawane za relikt przeszłości. „Owoce” wartości moralnych udekorowały symboliczne „drzewo moralności”, które na długo ozdobi hol górny naszej szkoły.
 

Zaangażowanie się prawie ponad trzydzieściorga uczniów w różne formy aktywności związane z tą akcją potwierdza, że czytelnictwo jest wciąż modne. To równocześnie doskonała alternatywa dla ewentualnych zachowań ryzykownych, chroniąca przed powielaniem błędów tych bohaterów, którzy zeszli z drogi moralności.
 

W poszczególnych kategoriach konkursowych najlepsi okazali się:

 • w kategorii czytelniczej: Dawid Kuźmiak i Karolina Borkowska (kl. 6), Milena Starzak i Emilia Piwowar (kl. 7), Maja Michalska i Dominika Siudyła (kl. 8),
 • w kategorii ortograficznej: Klaudia Urbanik (kl. 8)
 • w kategorii literackiej: Emilia Piwowar (kl. 7)
 • w kategorii plastycznej: Piotr Piwowar (kl. 4), Filip Rygiel (kl. 4), Malwina Szurlej (kl. 5), Kamil Siudyła (kl. 5), Magdalena Stączek (kl. 4), Klaudia Kołodziejczyk (kl. 8)
 • w kategorii wiedzy: Amelia Zubik (kl. 8)
   

Wszystkie nagrody dla uczniów zakupiono dzięki wsparciu sponsora – Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Gminie Haczów, za co składamy serdeczne podziękowanie.
 

Bardzo dziękuję również Pani Dyrektor – Joannie Kaczor oraz nauczycielom Zespołu Humanistycznego (Annie Wermińskiej – Smoleń, Dorocie Ladzińskiej, Magdalenie Kruczek oraz Januszowi Tysowi), a także wszystkim wychowawcom klas 1-8 za nieocenioną pomoc i wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia.
 

Już warto pomyśleć o zaangażowaniu się w kolejną, jedenastą akcję „Narodowego Czytania”, w której odświeżymy znajomość „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.
 

Szkolny koordynator akcji:
Małgorzata Knurek