Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie wraz z filiami włączyła się w tegoroczną akcję Narodowego Czytania, która trwała nieco dużej, bo od 4 do 24 września z uwagi na sprawy organizacyjne i techniczne.
 

To już X – jubileuszowa edycja Narodowego Czytania.
 
W tym roku lekturą Narodowego Czytania wybrano „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.
 
To ponadczasowe dzieło po raz wtóry obnaża nasze ludzkie przywary takie jak: konformizm, snobizm, kłamstwo fałsz, obłudę...]
 
Któż z nas nie wie, co to jest dulszczyzna i kołtuneria?
 

Do wspólnego czytania zaprosiliśmy w poszczególnych bibliotekach: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych wraz z nauczycielami, przedstawicieli KGW , przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy GBP w Haczowie, przedstawicieli amatorskiej grupy teatralnej JoSe oraz pracowników gminnych bibliotek. W GBP w Haczowie oprawę muzyczną przygotował Krzysztof Błaż GOKiW w Haczowie.
 

Dziękujemy Pani dyrektor i pracownikom GOKiW za użyczenie Sali oraz niektórych rekwizytów.
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za jej przeprowadzenie, a przybyłym gościom za wspólne świętowanie „Narodowego Czytania".
 

Było to wydarzenie o charakterze łączącym różne pokolenia i popularyzujące czytelnictwo w naszych „Małych Ojczyznach".
 

Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Dyrektor GBP w Haczowie wraz z pracownikami