NARODOWE CZYTANIE 2021

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JABŁONICY POLSKIEJ

„Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela.”
/Jarosław Iwaszkiewicz/

23 września w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej odbyła się szkolna akcja Narodowego Czytania. Tegoroczna , dziesiąta odsłona była poświęcona „Moralności pani Dulskiej”. Ten, cieszący się powodzeniem, dramat podczas naszej szkolnej akcji czytali zaproszeni goście i nauczyciele . Swoimi umiejętnościami pochwalili się również uczniowie klasy VI, VII i VIII, którzy zostali Mistrzami Dykcji. Mogliśmy więc wysłuchać prezentacji K. Kwolek, N. Hawrot, E. Balawajder, W. Kwolek. L. Folcik, M. Najbara, J. Kędry, W. Śnieżek, W. Budyń i P. Bergier. Podczas uroczystej akademii poznaliśmy również mistrzów ortografii, którzy zmierzyli się z tekstem dyktanda, dotyczącym genezy utworu G. Zapolskiej. Wśród nagrodzonych znalazła się M. Kasprzyk, J. Cwynar i W. Nóżka. Naszej akcji towarzyszyły również konkursy plastyczne. Uczniowie klasy VII i VIII mieli wykonać kapelusz pani Dulskiej, natomiast klasa IV, V i VI mogła namalować swoją rodzinę. Osoby nagrodzone w pierwszej kategorii to W. Kwolek, G. Tymczyszym i E. Balawajder, natomiast najlepsze prace rysunkowo – malarskie należały do E. Krauz, K. Kwolek i U. Kielar. Prace wykonane przez uczniów przyczyniły się do uświetnienia naszej uroczystości . Stanowiły piękną dekorację X odsłony Narodowego Czytania. Zwycięzcy poszczególnych konkursów dostali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie. Szkolnym koordynatorem akcji była P. Marta Matusz, natomiast współorganizatorami - B. Szafran, M. Knurek, A. Górecka.

Marta Matusz