Nowe miejsca parkingowe.

Na terenie gminy Haczów w ramach inwestycji wykonano nowe miejsca parkingowe. W Trześniowie przy Samorządowym Przedszkolu i jednocześnie Domu nauczyciela została wymieniona nawierzchnia, natomiast w Malinówce naprzeciwko cmentarza powstał nowy parking z nawierzchnią asfaltową. Celem inwestycji jest właściwe zagospodarowanie terenu gminnego przeznaczonego na drogę i miejsca parkingowe. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi i parkingów, podniesienie standardu zagospodarowania terenu i poprawę estetyki gminy.