logotypy![DSC02460](DSC02460.JPG "DSC02460")

Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w Haczowie

W niedzielę 28 maja w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbyły się Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny zorganizowane przez Wójta Gminy Haczów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Haczowie w ramach projektu realizowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Licznie zgromadzonych mieszkańców w pięknych słowach powitała Przewodnicząca KGW Haczów Aleksandra Ekiert: „Rodzina – tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy, a rodzina jest tam, gdzie jest bezpiecznie i ciepło. Dlatego te słowa będą nam towarzyszyć podczas dzisiejszego dnia”.

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie byli m.in. Piotr Uruski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Śnieżek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Tasz Przewodniczący Rady Gminy Haczów wraz z Radnymi Rady Gminy, Bożena Paczkowska kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Brzozowie, Grzegorz Sobota Dyrektor Szkoły Podstawowej w Haczowie, Maria Rygiel Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie wraz z pracownikami, Lucyna Zgłobicka Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Haczowie, Siostry Służebniczki Dorota Wrona Dyrektor Ochronki św. Józefa w Haczowie i Ewa Pociask, przedstawiciele straży pożarnej oraz policji.

W ramach uroczystość sfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości Gmina Haczów zakupiła dla Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie wyposażenie, które będzie wykorzystane przez Koło podczas organizowanych wydarzeń. Sprzęt – naczynia do podgrzewania i robot, posłużą do przygotowania posiłków, a aparat fotograficzny do tworzenia relacji ze spotkań.

Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel wraz z Posłem Piotrem Uruskim przekazali Kołu Gospodyń zakupione wyposażenie.

Zgromadzeni mieszkańcy mogli obejrzeć występy i przepiękne układy taneczne prezentowane przez przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Haczowie oraz Ochronki Św. Józefa, wysłuchać koncertu Chóru Kamerton prowadzonego przez Martę Sobota, Zespołu Łęczanie z Łęk Dukielskich w przepięknych regionalnych strojach oraz Zespołu Haczowianie, którzy bawili starszych członków rodzin.

Rodzice mieli możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji Psycholog Anny Ruchlewicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie, na temat: „Rola rodziców w kształtowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Ponieważ prelekcja skierowana była do rodziców, dzieci w tym czasie bawiły się w parku pod okiem Justyny Terleckiej nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Haczowie, która przygotowała wspaniałe konkurencje. Przeciąganie liny przez najmłodszych, a później ich rodziców przyniosło sporo radości. Wszystkie dzieci otrzymały upominki zakupione w ramach obchodów. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali także wiele informacji na temat bezpieczeństwa, które przekazali zaproszeni przedstawiciele straży: Szymon Sieniawski Gminny Komendant Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Haczowie oraz policji: aspirant sztabowy Stefan Szpienik i sierżant sztabowy Marcin Zawada, którzy również czuwali nad bezpieczeństwem zabaw w parku. Zaproszony na uroczystość Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek wręczył upominki najmłodszym, którzy brali udział w spotkaniu.

Podczas uroczystości wszyscy mogli skosztować przepysznych ciast i pierogów przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Haczowie.