Piękny jubileusz w Bukowie

 

W dniu 13 września bieżącego roku piękną uroczystość obchodziła Pani Aniela Prugar z Bukowa. Czcigodna Jubilatka w tym dniu ukończyła 100 lat świętując uroczyście Swoje urodziny.
 

Dzień setnych urodzin Dostojnej Jubilatki to wielkie święto rodzinne i ważne wydarzenie w historii Gminy Haczów. To niezwykły fakt, że w Gminie mieszka Osoba, która przez cały wiek była świadkiem wielu przemian i zmieniającego się obrazu rzeczywistości, która nas otacza. Ludzie sędziwi to prawdziwy skarb i bezcenna księga. Dostojna Jubilatka przeżyła dzień setnych urodzin w otoczeniu najbliższej rodziny, wspominając przeżyty czas.
 

Z życzeniami od władz samorządowych przybyli Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Haczowie Małgorzata Nowicka. Gratulacje złożyli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazując list gratulacyjny z informacją o dodatku specjalnym przeznaczonym dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej, którzy ukończyli 100 lat.
 

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu. Zapewniając o życzliwości i szacunku składamy na ręce Dostojnej Jubilatki życzenia dobrego zdrowia w otoczeniu kochającej rodziny na kolejne lata życia. Niech dalsze lata będą pogodne, radosne i szczęśliwe.