Uroczyste poświęcenie samochodu pożarniczego OSP Malinówka

23 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu pożarniczego otrzymanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce. Pododdziały i poczty sztandarowe zebrały się przy Domu Ludowym, skąd przemaszerowały do kościoła parafialnego gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Złożonym, przez dh Sebastiana Szula Prezesowi ZOPZ Mariuszowi Bieńczakowi raportem otwarto uroczystości przy Domu Ludowym i Remizie jednostki. Następnie przy dźwiękach hymnu podniesiono flagę państwową na maszt. Prezes Zarządu OSP Malinówka dh Wiesław Szuba powitał gości, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Starosta Powiatu Brzozowskiego Jacek Adamski, Prezes Powiatowego ZOSPRP st. bryg. Mariusz Bieńczak, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie at. bryg. Krzysztof Folta, Komendant Gminny ZOSP RP Szymon Sieniawski, Radny Rady Gminy Haczów Piotr Tasz, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, sołtys Roman Kielar, Dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona Pelczarska, Przewodnicząca KGW Irena Chrobak, Przewodniczący Spółki Leśnej Lesław Śnieżek, Kierownik Referatu Inwestycji Inicjatyw Gospodarczych w UG Haczów Piotr Sabat, Ks. Proboszcz Lesław Pelc oraz prezesi i asysty pocztów sztandarowych z Przysietnicy, Zmiennicy, Bukowa, Haczowa, Jabłonicy Polskiej, Jasionowa, Trześniowa i Wzdowa.

Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki przez dh Martynę Szul odbyło się poświęcenie samochodu oraz przekazanie samochodu symbolicznym wręczeniem kluczyków i dokumentów. Kolejnym ważnym punktem było odczytanie uchwał i wręczenie medali i odznaczeń. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Bronisław Kielar i Stefan Tasz, Srebrny Medal otrzymali Marek Gazda i Wiesław Szuba, a Brązowym Medalem zostali odznaczeni Jakub Surmacz, Marcin Górecki i Sebastian Szul. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali Klaudia Stasiowska, Jakub Śnieżek, Jarosław Leczek, Patryk Wawrzkowicz i Damian Rajchel. Gratulacje oraz pamiątkowe statuetki otrzymali członkowie honorowi: Bronisław Chrobak, Bronisław Kielar, Piotr Leczek, Kazimierz Materna, Jan Ptak, Jan Reszka, Alfred Szul, Marian Tasz, Stefan Tasz, Henryk Szuba, Marian Prajsnar, Jan Kmiotek. Wójt Gminy Haczów wraz z Posłem na Sejm RP Piotrem Uruskim wręczyli również dyplomy oraz słodkości dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w której są: Adrian Staroń, Aleksandra Kielar, Aleksander Kwolek, Bartosz Szuba, Błażej Wojtuń, Daria Fic, Emilia Cisowska, Emilia Szpiech, Emilia Wawrzkowicz, Filip Kielar, Jakub Rajchel, Jakub Szuba, Kacper Preisner, Kamila Preisner, Magdalena Kielar, Maja Cisowska, Martyna Szopiak, Milena Krauz, Natan Boczar, Norbert Buczkowicz, Patryk Rachwał, Paweł Tasz, Wiktoria Janik i Wiktoria Węgrzyn.

Następnie zaproszeni goście otrzymali podziękowania za szczególną pomoc jednostce w pozyskaniu samochodu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta "Hejnał" pod batutą Szymona Kielara oraz zespół mażoretek Aria. Poświęcenie samochodu było okazją do świętowania przez strażaków jak i całą społeczność z Malinówki i okolic.