3 września 2023 roku na stadionie sportowym LKS Zryw Dydnia, przeprowadzone zostały XXI powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu brzozowskiego. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne zawody zostały rozegrane w wersji skróconej poprzez przeprowadzenie jedynie ćwiczenia bojowego we wszystkich kategoriach bez sztafet pożarniczych. W zawodach wzięło udział łącznie 25 drużyn OSP:

• 6 drużyn MDP dziewcząt
• 7 drużyn MDP chłopców
• 5 drużyn w grupie C (kobiety)
• 7 drużyn w grupie A (mężczyźni)

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Maciej Białas. W wyniku zaciętej rywalizacji we wszystkich grupach wiekowych klasyfikacja generalna zawodów wygląda następująco:

MDP Dziewcząt

I Jabłonica Polska
II Domaradz Góra
III Blizne
IV Buków
V Stara Wieś
VI Izdebki

MDP Chłopców

I Haczów
II Zmiennica
III Jabłonica Polska
IV Blizne
V Golcowa
VI Dydnia
VII Wara

Grupa C – Kobiety

I Jabłonica Polska
II Blizne
III Zmiennica
IV Golcowa
V Nozdrzec

Grupa A – Seniorzy

I Jabłonica Polska
II Domaradz Góra
III Haczów
IV Magierów
V Zmiennica
VI Orzechówka
VII Dydnia


Opracowanie: kpt. Wojciech Sobolak/ KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia : Dariusz Supel/ Starostwo Powiatowe w Brzozowie