W sobotę 1 czerwca 2024 odbyły się uroczystości pogrzebowe druha Edwarda Rozenbajgiera wieloletniego Komendanta Gminnego OSP w Haczowie.

Po przewiezieniu trumny zmarłego w otoczeniu najbliższych i druhów z jednostki OSP Haczów, którzy pełnili również strażacka wartę honorową przy trumnie, odbyła się msza święta, której przewodniczył ks. Paweł Samborski – kapelan wojewódzki strażaków w asyście o. Tomasza Nogaja – kapelana Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP Gminy Brzozów, ks. Adama Zaremby – proboszcza parafii Haczów oraz ks. prałata Kazimierza Kaczora – emerytowanego proboszcza parafii Haczów. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy, liczne delegacje OSP z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, a także emerytowani funkcjonariusze i pracownicy PSP z komend w Krośnie i Brzozowie. Na zakończenie mszy pogrzebowej głos zabrała córka zmarłego, żegnając ojca i dziękując wszystkim za udział w jego ostatniej drodze. Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel pożegnał druha słowami: „Dziś składam Ci Edwardzie wyrazy szacunku i wdzięczności za to, kim byłeś i co po sobie pozostawiłeś, za poświęcenie i współpracę, a przede wszystkim za dobroć i wierność strażackiej tradycji „Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek”. Hołd zmarłemu oddali również Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. mgr inż. Krzysztof Folta, Prezes OSP Haczów dh. Michał Dąbrowski oraz Tadeusz Cyrek ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Następnie kondukt żałobny, przy akompaniamencie orkiestry dętej "Hejnał" z Haczowa pod batutą Pana Szymona Kielara udał się na cmentarz, zatrzymując się przed budynkiem remizy strażackiej, gdzie przy dźwięku syreny strażackiej odbyło się wzruszające ostatnie pożegnanie z jednostką. Ciało dh. Edwarda Rozenbajgiera zostało złożone do grobu na cmentarzu parafialnym w Haczowie.

Śp. Edward Rozenbajgier był druhem jednostki OSP w Haczowie, wieloletnim prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, członkiem Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, komendantem gminnym OSP gminy Haczów, prezesem OSP Haczów oraz emerytowanym funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej Krośnie, a później w Brzozowie. Działał również w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska, gdzie aktywnie uczestniczył przy tworzeniu i organizacji, a także pracach merytorycznych, pełniąc m.in. funkcję Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia i przyczyniając się do realizacji wielu inwestycji w gminie Haczów.

Pozostanie w pamięci jako człowiek, którego całe dorosłe życie było służbą drugiemu człowiekowi.