logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.

Przebudowa drogi gminnej Nr 153013R od kościoła do mostu w miejscowości Haczów na działkach 2406, 5177/10, 5177/13

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”