Metalowe serduszko na nakrętki stanęło pod przedszkolem w Trześniowie

 

W czwartek 10 marca 2022 r. przed budynkiem Przedszkola Samorządowego w Trześniowie ustawiono pierwsze w naszej miejscowości serce na nakrętki, które otrzymaliśmy od Anonimowego darczyńcy.
 

Nakrętkowe serce jest projektem, który ma podwójne znaczenie – z jednej strony wspomaga recykling, uczy selektywnego gromadzenia odpadów, z drugiej strony pomaga potrzebującym.
 

Zachęcamy wszystkich Państwa: Rodziców naszych przedszkolaków oraz mieszkańców do zbierania w swoich domach nakrętek z opakowań spożywczych, chemicznych itd. Serce jest ogólnodostępne. Można podjechać uzupełnić je nakrętkami o każdej porze. Środki uzyskane ze zbiórki nakrętek pomogą wesprzeć leczenie Pawełka z Haczowa.
 

Wszystkim, którzy przyczynili się do pojawienia serduszka przy naszym przedszkolu serdecznie dziękujemy!!!
 

Aneta Gruszka