Spotkanie opłatkowe seniorów we Wzdowie

Dnia 15 stycznia bieżącego roku w Sali Domu Ludowego we Wzdowie, po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią, znów doszło do przemiłego spotkania seniorów Wzdowa oraz członków organizacji i instytucji działających na terenie naszej miejscowości.

Spotkanie rozpoczęły panie z zarządu Koła Gospodyń Wiejskich – organizatora całego przedsięwzięcia, które powitały zgromadzonych gości na czele z wójtem gminy Haczów, sołtysem wsi Wzdów, księdzem proboszczem oraz dyrektorem miejscowej szkoły.

Następnie głos zabrał wójt – p. Stanisław Jakiel, który złożył wszystkim życzenia noworoczne. Po nim scenę przejęli uczniowie Szkoły Podstawowej we Wzdowie, popisując się swymi umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi i tanecznymi. W ich wykonaniu zebrani mogli obejrzeć jasełka z przesłaniem do człowieka XXI wieku. Po nich głos zabrał ksiądz proboszcz – Ludwik Pietrycha, który wprowadził w nastrój życzeń przy przełamywanym opłatku. Następnie wszyscy udali się na uroczysty obiad przygotowany przez członkinie KGW. Spotkania i towarzyskie rozmowy przy stole umilała kapela Trześniowianie oraz wokalny występ wzdowianki p. Anny Wojtoń.

Miła atmosfera oraz pysznie zastawione stoły sprawiły, że opłatkowe spotkanie przeciągnęło się niemal do północy, dając możliwość rozwoju towarzyskich kontaktów, których każdy człowiek tak bardzo potrzebuje.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu uroczystości Wójtowi Gminy Haczów, Dyrekcji GOKiW w Haczowie oraz Kierownictwu GOPS w Haczowie.

M. Kopczyk