Dzisiaj przywędrowało do naszego urzędu Betlejemskie Światło Pokoju. Co roku, wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, przekazują je miedzy sobą skauci w wielkiej, obiegającej cały świat, sztafecie. Co roku też sztafecie przyświeca inne hasło. W tym roku niesie ono NADZIEJĘ. Nadzieję na lepszy świat i lepszych nas samych...

Dziękujemy harcerzom z haczowskiej Drużyny "Płomyki", którzy przekazali je na ręce wójta, aby niosło nadzieję mieszkańcom naszej gminy.


Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

IMG_20211222_093835