W dniu 23 czerwca 2024 r. na terenie Gminy Haczów przeprowadzono wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich, których kadencja trwa 5 lat.

Zgodnie ze Statutami Sołectw, w każdym sołectwie oprócz wyboru Sołtysa dokonano wyboru następującej liczby członków Rad Sołeckich:

  • w Bukowie – 3 członków
  • w Haczowie – 7 członków,
  • w Jabłonicy Polskiej, Jasionowie, Trześniowie i Wzdowie – po 5 członków.

Dla przeprowadzenia głosowania zostało powołanych 7 obwodowych komisji wyborczych. Ogółem uprawnionych do głosowania w Gminie Haczów było 7 271 osób. Udział w głosowaniu wzięło 1 804 wyborców, co stanowi 24,80 %.

W poszczególnych sołectwach frekwencja kształtowała się następująco:

1.Buków – 25,7%
2.Haczów – 9,4 %
3.Jabłonica Polska – 39,6 %
4.Jasionów – 41,8 %
5.Malinówka – 50,8 % (najwyższa w gminie)
6.Trześniów – 13,2 %
7.Wzdów – 20,5 %
.
W wyniku wyborów, wybranymi na Sołtysów zostali:

1.w Bukowie – Pan Jan Siudyła
2.w Haczowie – Pan Ryszard Błaż
3.w Jabłonicy Polskiej – Pan Robert Szafraniec
4.w Jasionowie – Pan Lucjan Smoleń
5.w Malinówce – Pan Marek Gazda
6.w Trześniowie – Pan Maciej Wojtuń
7.we Wzdowie – Pan Andrzej Gromek

Podczas obrad III sesji Rady Gminy Haczów, odbytej w dniu 27 czerwca 2024 roku, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz Przewodniczący Rady Gminy Haczów Józef Kołodziej podziękowali za 17-letnią pracę kończącemu kadencję Sołtysowi Sołectwa Malinówka Romanowi Kielarowi. Wójt wręczył również zaświadczenia o wyborze dla nowo wybranych Sołtysów i Rad Sołeckich.
W imieniu Wójta Gminy Haczów dziękujemy za współpracę członkom komisji wyborczych, którzy funkcje wypełniali społecznie.

Wybranym Sołtysom i członkom Rad Sołeckich gratulujemy wyboru i życzymy satysfakcji z wyzwań, które przed Nimi stoją.