logo
 

Informacja dotycząca pomocy finansowej

 

Gmina Haczów w 2021 roku wykonała zadanie pn.: „ Wyposażenie boiska sportowego we Wzdowie”. Prace polegały na dostawie, montażu 4 szt. koszy na śmieci, 2 szt. bramek do piłki nożnej, 2 szt. bramek przenośnych do piłki nożnej.
 

Wykonanie powyższych prac oraz zakup sprzętu było możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Haczów pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 

Koszt całkowity zadania wyniósł: 17 776,65 zł. z czego pomoc finansowa Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 wyniosła: 8 532,79 zł. co stanowiło nie więcej niż 50% wartości zadania.