XX Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP w Brzozowie

 

2 października 2022 roku na stadionie sportowym MOSiR w Brzozowie, przeprowadzone zostały XX powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu powiatu brzozowskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 23 drużyny OSP:
 

• 5 drużyn MDP dziewcząt
• 7 drużyn MDP chłopców
• 4 drużyny w grupie C (kobiety)
• 7 drużyn w grupie A (mężczyźni)
 

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Sędzią głównym zawodów był kpt. Maciej Białas.
 

Zawody zostały rozegrane w następujących konkurencjach:
 

• bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
• sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A i C,
• rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
• ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.
 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Seniorzy z Gminy Haczów zajęli czołowe miejsca. Gratulujemy!
 

Klasyfikacja generalna zawodów wygląda następująco:
 

MDP Dziewcząt

 

Zajęte miejsce Nazwa drużyny
I    Jabłonica Polska   
II Blizne
III Zmiennica
IV Niebocko
V Nozdrzec

 

MDP Chłopców

 

Zajęte miejsce Nazwa drużyny
I Jabłonica Polska
II Haczów
III Zmiennica
IV    Jasienica Rosielna   
V Ryta Górka
VI Dydnia
VII Barycz

 

Grupa C – Kobiety

 

Zajęte miejsce Jednostka OSP
I Blizne
II Domaradz
III Izdebki
IV    Jabłonica Polska   

 

Grupa A – Seniorzy

 

Zajęte miejsce Jednostka OSP
I    Jabłonica Polska   
II Buków
III Blizne
IV Domaradz Góra
V Magierów
VI Stara Wieś
VII Krzemienna