Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Ognisku Muzycznym działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie

W ślad za kończącym się rokiem szkolnym również działalność kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie w sezonie 2023/2024 została zakończona. Uroczystym podsumowaniem roku szkolnego w Ognisku Muzycznym był koncert w wykonaniu słuchaczy, składał się z dwóch bloków, 19 czerwca usłyszeliśmy uczniów pobierających naukę gry na keyboardzie, klarnecie i fortepianie; 21 czerwca zaprezentowali się uczniowie uczący się gry na gitarze.

Koncerty podsumowujące rok szkolny były idealną okazją do zaprezentowania nabytych umiejętności: mogliśmy obejrzeć i doceniać talent oraz pracowitość uczniów.

Do sekcji instrumentów klawiszowych prowadzonej przez Pana Michała Rymarza w roku szk. 2023/2024 uczęszczało łącznie 14 dzieci. Dwoje słuchaczy zakończyło naukę.

W roku szkolnym 2023/24 naukę w klasie gitary prowadziło dwóch nauczycieli Maciej Jurczak i Jakub Krauz. Podczas koncertu na scenie zaprezentowało się siedmioro uczniów. Na zakończenie nauczyciele wręczyli uczniom zaświadczenia oraz dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego.

Słuchacze bardzo pięknie zaprezentowali się na scenie. Podczas obu koncertów uczniowie zagrali znane i popularne utwory muzyczne, Koncert stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym, a zgromadzona na sali publiczność, zapełniona rodzicami, dziadkami i najbliższymi nagrodziła wszystkich gorącymi brawami.

Renata Czerwińska – GOKiW w Haczowie