Ognisko Muzyczne - zakończenie roku szk. 2021/2022

 

Wraz z zakończeniem roku szkolnego nastąpiło zakończenie kolejnego roku nauki gry na instrumentach prowadzonej w ramach Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Podsumowaniem pracy uczniów był koncert, w czasie którego mogliśmy doceniać talent i pracowitość zarówno uczniów jak i nauczycieli muzyki. Przed publicznością zapełnioną rodzicami, dziadkami i najbliższymi, wystąpili słuchacze ogniska uczęszczający do sekcji gitary, keyboardu, klarnetu, saksofonu i fortepianu. W klasie gitary naukę prowadził Maciej Jurczak, w tym roku szkolnym do występu przygotowywał 6 uczniów.
 

Do sekcji instrumentów klawiszowych prowadzonej przez Michała Rymarz w roku szk.2021/2022 uczęszczało łącznie 15 dzieci. Dwoje słuchaczy zakończyło naukę i otrzymali Dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego. Uczniowie zagrali znane i popularne utwory muzyczne, w tym klasyczne oraz nieco bardziej rozrywkowe.
 

Na zakończenie koncertu nauczyciele wręczyli uczniom zaświadczenia oraz dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego.
 

Pani Renata prowadząca koncert, w imieniu Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za pracę, zaangażowanie i opiekę nad słuchaczami oraz kształtowanie w nich wrażliwości na sztukę i muzykę. Dzieci na zakończenie koncertu otrzymały gratulacje postępów w nauce i pracowitości oraz życzenia spokojnych i radosnych wakacji.
 

Krzysztof Błaż
Koordynator ds. kultury
w GOKiW w Haczowie

 

Gitara

 


Keyboard