Zebranie Wiejskie w Jasionowie

W niedzielę 26 marca odbyło się ostatnie Zebranie Wiejskie na terenie gminy Haczów, w Jasionowie. Zebranie prowadził Sołtys Wsi Lucjan Smoleń, a przybyli na nie, oprócz zainteresowanych mieszkańców, Wójt Gminy Stanisław Jakiel oraz Radni Rady Gminy Grzegorz Filak i Józef Kołodziej. Sołtys przedstawił zgromadzonym sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych w miejscowości inwestycji w 2022 roku oraz plany na rok bieżący.

 
Remonty i inwestycje przeprowadzone w roku ubiegłym i poprawiające jakość oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców Jasionowa, to przede wszystkim:

 • budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od cmentarza w kierunku szkoły w wykorzystaniem Funduszu Soleckiego,
 • wykonanie monitoringu Domu Ludowego,
 • budowa drogi koło P. Smolenia,
 • budowa drogi koło P. Pelca,
 • budowa drogi koło Domu Ludowego,
 • dokończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bukowa,
 • wykonanie projektu technicznego chodnika w kierunku Turzego Pola,
 • wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej na Różance,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Bukowa,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • budowa i modernizacja dróg do gruntów ornych,
 • budowa wodociągu.

 
Na rok bieżący zaplanowano:

 • dalszą budowa wodociągu
 • przebudowa drogi wewnętrznej „k. Rozuma”
 • przebudowa drogi wewnętrznej „Różanka”
 • przebudowa drogi gm. „Przez Pola”
 • przebudowa drogi gm. „k. Warchoła”
 • przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej z drogą gminną Jasionów-Wzdów
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji „Różanka”
 • wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej
 • wykonanie projektu technicznego wodociągu
 • wykonanie projektu technicznego kanalizacji
 • budowa drogi do pól „Krawczyk”
 • przebudowa oświetlenia „Cmentarz-Tartak”.

 
Po złożeniu sprawozdania przez Sołtysa Wsi głos zabrał Wójt Gminy uzupełniając wypowiedz dotyczącą inwestycji i przedstawiając zebranym informacje o pracy samorządu w ubiegłym roku. Wśród informacji dotyczących pracy Rady Gminy, podejmowanych uchwał, dochodów i wydatków gminy, zagadnień związanych z ochroną środowiska, oświatą czy pomocą społeczną znalazły się te dotyczące instytucje kultury, które prezentujemy poniżej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie

w 2022 przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 i otrzymała dofinansowanie, które przeznaczono na zakup nowości wydawniczych we wszystkich bibliotekach na terenie gminy Haczów. Ponadto w ramach tego programu zakupiono 10 kodów dostępu do Aplikacji LEGIMI, pozwalającej na czytanie książek bez limitu na komputerze, tablecie i telefonie. W ramach projektu zakupiono także książki z dużą literą dla osób niedowidzących do wszystkich bibliotek. Drugim ważnym projektem, który został zrealizowany w Gminnej Bibliotece, był projekt Niepodległa 2022, w ramach którego otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pt. „Strzeżmy lokalnej tożsamości z wdzięczności dla odzyskanej niepodległości". W ramach zadania zorganizowano montaż-słowno muzyczny z okazji otwarcia nowej siedziby biblioteki w Haczowskim Dworze oraz wystawy historyczne, rękodzielnicze i literackie, kursy rękodzielnicze z zakresu nauki haftu haczowskiego i koronkarstwa metodą frywolitek, wystawę połączoną z warsztatami szycia i zdobienia strojów historycznych, lekcję historyczną na temat historii Rodu Urbańskich z podkreśleniem doniosłej roli Haczowian w powstaniu styczniowym i udziału mieszkańców Haczowa w walkach o odzyskanie niepodległości Polski, konkursy plastyczne takie jak: „Haczów dawniej i dziś" oraz „Zasłużony dla Haczowa". Jako podsumowanie zadania odbyło się uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza, wraz z Drużyną harcerską „Płomyki" z Haczowa, na grobie Urbańskich i pod pomnikiem bohaterów poległych w obu wojnach. Wydano również publikację w formie broszury podsumowującej zrealizowany projekt.

Wszystkie biblioteki realizowały projekt pt. „Mała książka Wielki człowiek", dzięki któremu otrzymaliśmy 50 darmowych wyprawek książkowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 30 wyprawek w języku ukraińskim, które rozdaliśmy zainteresowanym osobom. Dzieci otrzymały także darmowe karty czytelnika, naklejki, dyplomy, zakładki i kolorowe przypinki z logiem projektu.

W 2022 roku w bibliotece kontynuowano prowadzenie kącika poetyckiego i spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki. Zorganizowano trzy spotkania autorskie z pisarzami: Edytą Świętek, Zofią Lisik i Jackiem Łapińskim oraz dwa wieczory muzyczne z udziałem Doroty Gierlach, która przygotowała prezentację multimedialną na temat muzyki polskiej z lat 30. 44. I 50. ubiegłego wieku i wykonała piosenki z repertuaru piosenkarzy i artystów tamtych lat. Nawiązano współpracę z PSONI-koło w Haczowie w celu prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii.

W bibliotece w Haczowie utworzono „Kącik malucha", który jest czynny od godziny 7.30 do godziny 18.00 od poniedziałku do piątku i w każdą ostatnią sobotę miesiąca. W kąciku zabawowym można znaleźć zabawki zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek, bajeczki, kolorowanki, quizy, puzzle, klocki, pluszaki, maskotki. Zapraszamy rodziców do przychodzenia z dziećmi do czytania bajeczek i wspólnej zabawy w miłym i schludnym „kąciku malucha".

Działalność GOKiW w Haczowie

ukierunkowana jest na potrzeby kulturalne i rozrywkowe mieszkańców Haczowa i całej gminy. Oferta programowa jest bardzo zróżnicowana, by każdy zainteresowany znalazł w niej coś dla siebie.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Haczów organizując przeglądy, konkursy, programy edukacyjne i spektakle teatralne. Prowadzi kursy, spotkania, zajęcia warsztatowe z zakresu rękodzieła artystycznego, w tym haftu, tkactwa, koronkarstwa. Promuje różnego rodzaju dziedziny sztuki poprzez wystawy i pokazy. Organizuje koncerty estradowe artystów profesjonalnych, zespołów amatorskich i ludowych oraz imprezy plenerowe.

Prowadzi współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Haczów i powiatu brzozowskiego.

Dzieci i młodzież z terenu gminy uczęszczają na zajęcia kół zainteresowań:

• Ognisko Muzyczne: zajęcia indywidualne, prowadzona jest nauka gry na keyboardzie, fortepianie, klarnecie, saksofonie i gitarze
• Zajęcia ruchowo-taneczne z elementami tańca nowoczesnego prowadzone dla młodszych dzieci od „0” do IV klasy
• Nauka gry na instrumentach dętych w Orkiestrze Dętej
• Kółko Plastyczne - zajęcia plastyczne z podziałem na dwie grupy wiekowe
• Zajęcia taneczne dla dorosłych „Zumba”
• Zajęcia taneczne - grupa mażoretek ok. 16 dziewczyn z klas V - VII szkół podstawowych z terenu Gminy Haczów, przygotowywanie układów tanecznych umożliwiających występy z Orkiestrą Dętą „Hejnał

 
W 2022 roku GOKiW zorganizował wiele imprez, m.in. :

• Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Kapeli Góralskiej „Ogórki” i Orkiestry Dętej „Hejnał”
• Koncert kolęd w kościele w Jasionowie w wykonaniu Orkiestry Dętej z Jasionowa
• Kulturalne Ferie - pięciodniowe zimowisko dla dzieci z terenu Gminy Haczów
• Koncert Operetkowy „Usta milczą, dusza śpiewa” z okazji Dnia Kobiet
• Lekcje historii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Haczowie
• Akademia z okazji Dnia Matki - „Uśmiechnij się Mamo”
• Uroczyste Koncerty na zakończenie roku szkolnego w Ognisku Muzycznym
• Seans filmowy „Nędzarz i Madame” dla mieszkańców Gminy Haczów
• Seans filmowy dla przedszkolaków z Haczowa
• Akademia z okazji Święta Niepodległości
• Eliminacje gminne do konkursu piosenki „Mikołajkowe Debiuty 2022”
• Kiermasz bożonarodzeniowy
• Koncert z okazji święta 3 maja - „Witaj Majowa Jutrzenko” w wykonaniu Orkiestry Dętej „Hejnał”
• Piknik Rodzinny w parku przy GOKiW - czerwiec
• „Lato w Haczowie” - lipiec
• Piknik Wakacyjny w parku przy GOKiW – sierpień

 
oraz przeprowadził konkursy i warsztaty m.in.:

• XIX Gminny Konkurs Plastyki „Świat w kolorach tęczy” dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Haczów - „Maria Konopnicka Dzieciom”
• Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Makrama dla początkujących”.
• Świąteczne Warsztaty Piernikowe” - rodzinne warsztaty z pieczenia pierników odbyły się w Haczowie, Jabłonicy Polskiej i we Wzdowie.
• spotkania Amatorskiej Grupy Teatralnej „JOSE” próby przed „Jasełkami”.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie opracowali złożyli wniosek i zrealizowali zadanie w ramach programu "Sieć na kulturę", w którym uczniowie mogli wziąć udział w 31-godzinnym cyklu szkoleń Online podnoszącym kompetencje medialne, pomagającym poznać i wykorzystać w praktyce narzędzia cyfrowe i produkty Google.

Mieszkańcy Gminy Haczów posiadają pełny dostęp do oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie poprzez informacje zamieszczane regularnie na stronie Gminy Haczów i Facebooku.

W końcowej części Zebrania Wiejskiego głos zabrali mieszkańcy,

którzy poruszyli sprawy dotyczące m.in. budowy wodociągu, sposobu przyłączania się do sieci wodociągowej oraz terenów nie objętych możliwością przyłączenia. Radni wyjaśniali zainteresowanym na jakim etapie prowadzone jest postępowanie o decyzję środowiskową dotyczącą składowiska odpadów planowanego w sołectwie Jasionów. Problemem poruszanym przez mieszkańców był też brak komunikacji publicznej dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Ponadpodstawowej w Miejscu Piastowym.