12 marca w Sali Domu Ludowego w Malinówce odbyło się Zebranie Wiejskie, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tasz, członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys Malinówki Roman Kielar prowadzący spotkanie oraz zaineresowani mieszkańcy sołectwa. Zebranie rozpoczęło się od sprawozdania z przeprowadzonych w ubiegłym roku na terenie Malinówki inwestycji oraz planowanych prac, które przedstawił Wójt Gminy.

W 2022 roku były to:

 • wykonanie oświetlenia ulicznego „Koźliniec II” z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego
 • wykonanie oświetlenia ulicznego 591/4
 • projekt oświetlenia od cmentarza do Mogiły
 • wykonanie bramy przesuwnej przy Szkole Podstawowej
 • budowa drogi gminnej „k. Makla”
 • budowa drogi gminnej „k. Kielara”
 • budowa drogi gminnej oraz parkingu k. kościoła
 • przebudowa drogi gminnej Malinówka – Mogiły
 • budowa wodociągu
 • budowa kanalizacji oraz przepompowni

 

W planie na rok 2023 znalazły się:

 • przebudowa drogi gm. przed szkołą
 • przebudowa drogi gm. „Przepust na Potoku”
 • budowa oświetlenia ulicznego cmentarz – Mogiły współfinansowane z Funduszu Sołeckiego
 • budowa wodociągu
 • przebudowa drogi gminnej 620
 • budowa parkingu koło Domu Ludowego
 • wykonanie oświetlenia „na Koźliniec”
 • projekt techniczny oświetlenia „do Kaniewskiego”
 • projekt techniczny kanalizacji „Koźliniec Mogiły”

 


W dalszej części spotkania Wójt omówił pracę Rady Gminy Haczów w roku ubiegłym i bieżącym wskazując najważniejsze podjęte uchwały i omawiając szczególnie te nowo wprowadzone. Były to m.in. uchwała dotycząca wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu. Miejsce do handlu zlokalizowane jest w Haczowie. Sprzedaż jest wolna od opłaty targowej i obejmuje produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Uchwała dotycząca wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Haczów w wysokości: 20 zł za udział w działaniu ratowniczym oraz 10 zł za udział w szkoleniu łub ćwiczeniu - za każdą rozpoczęta godzinę, czy utworzenia „Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego”.

Podczas zebrania Wójt Gminy przybliżył mieszkańcom Malinówki m.in. sprawozdanie z ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy. Wydatki gminy dotyczące bieżącego utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnych w 2022roku wyniosły ponad 700 tys. zł, obejmując ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, wydatki dotyczące m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy gaśnic, badania techniczne i okresowe samochodów, zakup ubrań strażackich, badania okresowe strażaków, przeglądy agregatów i urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, artykuły medyczne do uzupełnienia toreb medycznych, usługa alarmowania itp.

W remizach OSP z terenu Gminy Haczów organizowano zbiórki dla Uchodźców z Ukrainy. Jednostki przekazywały także sprzęt i ubrania specjalne dla strażaków z Ukrainy. W remizach OSP Haczów i OSP Trześniów przygotowano punkt pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. W remizie w Haczowie przebywało łącznie 68 osób, natomiast punkt w Trześniowie był cały czas w gotowości. Wszystkie jednostki z naszej gminy zaangażowane były w zbiórki darów dla Uchodźców z Ukrainy. Ponadto w Remizach na teranie gminy Haczów była możliwość odbioru bezpłatnych maseczek ochronnych.

W 2022 r zorganizowane zostały także Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w których wzięło udział 24 drużyny ze wszystkich jednostek gminy Haczów, 11 drużyn MDP (6 drużyn chłopców, 5 drużyn dziewcząt) i 13 drużyn grup A i C ( 6 drużyn grupa C, 7 drużyn grupa A). Drużyny z OSP Jabłonica Polska okazały się najlepsze zdobywając podium we wszystkich grupach.

W związku z obchodzonym 11 marca Dniem Sołtysa Wójt Gminy podziękował Sołtysowi Malinówki za dbanie o sołectwo oraz złożył życzenia zdrowia i dalszej współpracy z mieszkańcami.

Na zakończenie mieszkańcy podejmowali tematy dotyczące, miedzy innymi, poprawy jakości dróg, budowy wodociągu, uzupełnienie poboczy i utwardzenia osuwisk. Duże emocje budził temat śmieci wyrzucanych w miejscach publicznych tworząc tzw. dzikie wysypiska.

Sołtys wsi podziękował wszystkim za przybycie i udział w spotkaniu.