Zebranie Wiejskie w Trześniowie

5 marca w Domu Ludowym w Trześniowie odbyło się Zebranie Wiejskie, któremu przewodniczył Sołtys wsi Maciej Wojtuń. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Radni Rady Gminy Tomasz Bok i Jan Siudyła oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Po przywitaniu gości i zebranych mieszkańców Sołtys podsumował pracę Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trześniowie oraz przedstawił zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje i remonty. Były to m.in.:

 • przebudowa drogi gminnej „Zagumnie” z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • budowa drogi „Krawcówka”,
 • budowa drogi „do Stolarni”,
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Haczowa,
 • budowa drogi nr 946,
 • poprawa warunków technicznych obiektu Domu Ludowego – malowanie dachu, remont świetlicy OSP,
 • kontynuacja budowy wodociągu,
 • zakup sprzętu ratowniczego – kamery termowizyjnej i aparatu powietrznego dla OSP Trześniów sfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Solecki został przeznaczony również na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Trześniów oraz zakup reflektorów na miejscowy stadion.

Sołtys przedstawił również inwestycje zaplanowane na rok bieżący w sołectwie Trześniów, wśród których znalazły się:

 • przebudowa drogi gminnej koło Domu Ludowego,
 • przebudowa drogi gminnej „Zagórz”,
 • przebudowa drogi gminnej „Sołtysówka”,
 • przebudowa drogi 633/1,
 • kontynuacja budowy wodociągu,
 • zagospodarowanie parku wiejskiego „Sikorka” z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • budowa infrastruktury kulturalnej PGR
 • budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy LED,
 • kontynuacja budowy drogi „Zagumnie” z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • dalszy remont Domu Ludowego, na który została przeznaczona część Funduszu Sołeckiego.

Sołtys zwrócił się do mieszkańców z prośba o uporządkowanie drzew i zakrzaczeń przy posesjach, w związku z planowaną przycinką drzew wzdłuż dróg gminnych. Prace te mają wykonać strażacy OSP Trześniów. Podczas zebrania sołtys podziękował również strażakom za przygotowanie punku do przyjęcia uchodźców z Ukrainy oraz przeprowadzenie zbiórki artykułów przekazanych uciekającym przed wojną. Mieszkańcom podziękował za okazaną pomoc i zebrane produkty.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił pracę samorządu w roku 2022 oraz plany na 2023 dotyczące w szczególności sołectwa Trześniów.

Podczas spotkania Wójt omówił także dochody i wydatki osiągane przez gminę, wskazał na wysoki wzrost kosztów stałych (m.in. usługi kominiarskie, przeglądy okresowe kotłów CO, przeglądy klimatyzacji, usługi prawne, ochrona danych osobowych, usługi pocztowe, utrzymanie samochodu dowożącego uczestników do ośrodka wychowawczego w Brzozowie, utrzymanie punktów darmowego dostępu do internetu), energii, remontów i pracy.

Jedną z informacji przekazanych podczas zebrania był stan oświaty w 2022 roku w gminie Haczów. Szkoły na terenie naszej gminy realizowały w 2022 roku następujące projekty: „Szkolny klub sportowy”, „Laboratoria Przyszłości”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Akademia Małych Zdobywców”, „Akademia Chóralna” czy Lokalny Animator Sportu. Szkoły skorzystały również z Funduszu Pomocy Ukrainie. W każdej ze szkół przeprowadzone zostały również remonty i inwestycje obejmujące m.in. malowanie sal, remonty hydroforni, pryszniców, boiska szkolnego, naprawy instalacji elektrycznej czy wodnej, naprawy sprzętu komputerowego i inne. W ramach przystosowania szkół dla osób niepełnosprawnych wykonano dokumentację techniczną windy w Szkole Podstawowej w Haczowie, a dla zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowano monitoring przy Szkole w Jabłonicy Polskiej. Dla ciągłego rozwoju i podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży szkoły ponosiły wydatki na pomoce dydaktyczne takie jak: monitory interaktywne z aplikacjami do nauki, ekrany do projektora, programy multimedialne, mapy, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, pomoce do nauki języków obcych, prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, książki i podręczniki, drukarki 3D, długopisy 3D, mikroskopy, laptopy, tablety, i wiele innych przedmiotów potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu szkół. Spadkowa tendencja urodzeń i zmniejszająca się liczba uczniów, przekłada się na zmniejszenie subwencji oświatowej i wzrost kosztów dofinansowania oświaty ze środków własnych gminy.

Podczas dyskusji mieszkańcy poruszyli temat przyłącza do wodociągu w związku z budową hydroforni w Trześniowie, zakupu działki pod cmentarz, oraz budowy dróg.

MM