Zebranie Wiejskie w Jasionowie

 

W niedzielę 3 kwietnia odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie na terenie gminy Haczów, tym razem w Jasionowie. Zebranie prowadził Sołtys Wsi Lucjan Smoleń, a przybyli na nie, oprócz zainteresowanych mieszkańców, Wójt Gminy Stanisław Jakiel oraz Radni Rady Gminy Grzegorz Filak i Józef Kołodziej. Sołtys przedstawił zgromadzonym sprawozdanie dotyczące przeprowadzonych w miejscowości inwestycji w 2021 roku oraz plany na rok bieżący.
 

Remonty i inwestycje przeprowadzone w roku ubiegłym i poprawiające jakość oraz bezpieczeństwo życia mieszkańców Jasionowa, to przede wszystkim:
 

 • budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bukowa
 • budowa ostatniego odcinka chodnika przy drodze powiatowej od tartaku do drogi wojewódzkiej
 • wykonanie kapitalnego remontu przepustu drogowego
 • budowa kanalizacji w rejonie stacji paliw
 • budowa oświetlenia koło pana Mrozowskiego współfinansowana z Funduszu Sołeckiego
 • wykonanie nawierzchni drogi pokomasacyjnej
 • prace termomodernizacyjne i malarskie w budynku Szkoły Podstawowej
 • zakup specjalnej odzieży pożarniczo – ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionowie finansowany z Funduszu Sołeckiego
   

Na rok bieżący zaplanowano:
 

 • budowa wodociągu
 • wykonanie monitoringu Domu Ludowego
 • wykonanie nawierzchni dróg koło pana Smolenia, Pelca i Bogaczewicza
 • dokończenie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bukowa
 • wykonanie projektu technicznego chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Turzego Pola
 • wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej koło pana Urbana i na Różance
 • budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od cmentarza w kierunku szkoły w wykorzystaniem Funduszu Soleckiego
 • dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w kierunku Bukowa
   

Po złożeniu sprawozdania przez Sołtysa Wsi głos zabrał Wójt Gminy uzupełniając wypowiedz dotyczącą inwestycji i przedstawiając zebranym informacje o pracy samorządu w ubiegłym roku. Wśród informacji dotyczących pracy Rady Gminy, podejmowanych uchwał, dochodów i wydatków gminy, zagadnień związanych z ochroną środowiska, oświatą czy pomocą społeczną znalazły się te dotyczące instytucje kultury, które Pan Wójt omówił bardzo dokładnie, a które prezentujemy poniżej.
 

Działalność GOKiW w Haczowie ukierunkowana jest na potrzeby kulturalne i rozrywkowe mieszkańców Haczowa i całej gminy. Oferta programowa jest bardzo zróżnicowana, by każdy zainteresowany znalazł w niej coś dla siebie. Organizowane wydarzenia proponowane są wszystkim mieszkańcom Gminy Haczów, a promowane są poprzez plakaty wysyłane Sołtysom, informacje przekazywane szkołom i uczniom za pomocą dzienników elektronicznych, wiadomości mailowe i telefoniczne przesyłane Kołom Gospodyń Wiejskich, ogłoszenia parafialne w kościołach a także poprzez stronę internetową Gminy Haczów, tak by oferta dotarła do jak największej ilości odbiorców.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Haczów organizując przeglądy, konkursy, programy edukacyjne i spektakle teatralne.
Prowadzi kursy, spotkania, zajęcia warsztatowe z zakresu rękodzieła artystycznego, w tym haftu, tkactwa, koronkarstwa. Promuje różnego rodzaju dziedziny sztuki poprzez wystawy i pokazy. Organizuje koncerty estradowe artystów profesjonalnych, zespołów amatorskich i ludowych oraz imprezy plenerowe.
 

Prowadzi współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Haczów i powiatu brzozowskiego, m.in. Starostwem Powiatowym w Brzozowie, Brzozowskim Domem Kultury, Gminnymi Ośrodkami Kultury powiatu brzozowskiego, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Oddział w Brzozowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Haczowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Haczów, Parafiami z terenu Gminy Haczów, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Haczów, Sołectwami i Stowarzyszeniami z terenu Gminy Haczów.
Rok 2021 był kolejnym trudnym okresem dla kultury funkcjonującej w warunkach zagrożenia epidemiologicznego. Początek roku nie pozwolił na zrealizowanie w całości wydarzeń zbiorowych założonych w planie pracy. Zgodnie z harmonogramem odbywały się zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym (keyboard, fortepian, klarnet, saksofon i gitara), nauka gry na instrumentach dętych oraz kółko plastyczne - 4 grupy wiekowe z podziałem na poszczególne klasy. W lutym zostały zorganizowane pierwsze zajęcia lekcji historii dla uczniów Szkół Podstawowych. Realizacja imprez kulturalnych zaplanowanych na 2021 rok była możliwa dopiero od połowy maja.
 

Pierwszym wydarzeniem, od początku wybuchu pandemii, dostępnym dla publiczności w Sali Widowiskowej GOKiW był występ Kabaretu „Weźrzesz”, który odbył się w niedzielę, 31 maja 2021 roku. Wydarzenie przeprowadzone zostało w reżimie sanitarnym pozwalającym na 50% obłożenia miejsc na widowni i cieszyło się sporym zainteresowaniem.
Początkiem czerwca uczestnicy Kółka Plastycznego działającego w GOKiW wzięli udział w akcji charytatywno-promocyjnej pt. „Niebieskie motyle”, mającej na celu zwiększenie świadomości na temat autyzmu.
8 czerwca, z okazji Dnia Dziecka w Sali Widowiskowej GOKiW wystawiony został spektakl teatralny, pt. „Podniebna misja” w wykonaniu Krakowskiego Biura Promocji Kultury. Z uwagi na ograniczenia sanitarne przedstawienie odbyło się w dwóch turach, podczas których na widowni zasiedli uczniowie Szkoły Podstawowej w Haczowie a następnie dzieci z Przedszkola Samorządowego i Ochronki św. Józefa w Haczowie. Spektakl o charakterze edukacyjnym, zawierającym w swej treści elementy profilaktyki uzależnień transmitowany był na żywo online, tak, by możliwość obejrzenia go mieli również uczniowie z innych placówek oświatowych z terenu Gminy Haczów.
 

13 czerwca zorganizowana została pierwsza impreza plenerowa - Piknik Rodzinny w parku przy GOKiW w Haczowie. Dla uczestników pikniku przygotowane zostały liczne darmowe atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, place zabaw, tory przeszkód, eurobungee, elektryczne rodeo, basen z rollerem, dmuchane kule bumper bali oraz zabawy i animacje z klaunem. Mimo dość niesprzyjającej pogody, do parku przybyło sporo rodzin z dziećmi, które świetnie się bawiły i miło spędziły czas.
 

Końcem czerwca odbyły się uroczyste koncerty kończące rok szkolny w Ognisku Muzycznym. Ze względu na ograniczenia sanitarne zakończenie roku zostało podzielone na dwa osobne koncerty: 23 czerwca w klasie fortepianu i instrumentów klawiszowych oraz 28 czerwca w klasie gitary. Pięcioro uczniów ukończyło naukę w Ognisku Muzycznym i otrzymało dyplomy, pozostali kontynuują naukę w kolejnym roku szkolnym.
Obostrzenia związane z pandemią uniemożliwiły zorganizowanie cyklicznej imprezy masowej „Lato w Haczowie”.
 

Od początku lipca trwały przygotowania do zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej półkolonii letniej dla dzieci z rodzin rolniczych z terenu Gminy Haczów. Wypoczynek letni, w którym uczestniczyło 36 dzieci realizowany był przez 10 dni - od 9 do 18 sierpnia. W ramach półkolonii uczestnicy zapewniony mieli dowóz i całodzienne wyżywienie.
 

W programie półkolonii znalazły się zarówno zajęcia stacjonarne: sportowe, rekreacyjne, plastyczne, filmowe, gry planszowe, jak i wyjazdowe wycieczki krajoznawcze: do parku linowego w Krośnie, parku wodnego w Lesku, jaskini solnej i uzdrowiska w Iwoniczu Zdroju oraz przejażdżka Bieszczadzką Kolejką Wąskotorową. Dzieci wzięły też udział w spotkaniach i pogadankach profilaktycznych dotyczących promocji zdrowia, prawidłowego odżywiania, bezpieczeństwa na drodze i wpływie używek na organizm człowieka.
 

8 sierpnia miała miejsce III edycja Biegu Lotnej, w trakcie którego na starcie stanęło 148 zawodników, rywalizujących na trasach biegowych 12 i 5 km oraz w marszu nordic walking na 5 kilometrów. Nowością w trakcie biegu były biegi dla dzieci, które odbywały się na stadionie LKS i cieszyły się bardzo dużą popularnością. W ramach oprawy artystycznej biegu wystąpili absolwenci Ogniska Muzycznego działającego przy GOKiW oraz Orkiestra Dęta „Hejnał”.
 

12 września zorganizowana została druga edycja Pikniku Rodzinnego. Dla dzieci przygotowanych zostało wiele darmowych atrakcji: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny czy tory przeszkód, a także gry i zabawy z animatorem. Dla starszych uczestników pikniku zabawę taneczną poprowadził zespół Kwarta Czyste’y.
 

24 września zostało wystawione przedstawienie na podstawie dramatu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej” powstałe przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Amatorską Grupą Teatralną „JoSe”. Na widowni zasiedli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz zaproszeni goście.
 

W październiku i listopadzie, przez kilka tygodni trwały warsztaty graficzne techniką linorytu, w których uczestniczyli uczniowie klas VI i VII SP w Haczowie w ramach lekcji plastyki. Uczestnicy warsztatów przygotowali matryce przedstawiające inicjały każdego z nich, a następnie po nałożeniu farby, za pomocą manufaktury wykonali grafiki linorytowe.
 

11 listopada 2021 roku odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. W trakcie uroczystej akademii w GOKiW z montażem słowno-muzycznym wystąpiła Szkoła Podstawowa w Jasionowie oraz Orkiestra Dęta „Hejnał”, która zadbała o oprawę muzyczną wydarzenia.
 

W listopadzie trwały przygotowania do zorganizowania Potańcówki Andrzejkowej, która jednak, ze względu na niewielkie zainteresowanie spowodowane wzrostem zakażeń koronawirusem, nie doszła do skutku.
2 grudnia w GOKiW odbyły się eliminacje gminne do XXVI Konkursu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 2021”. Udział w nich wzięło 21 uczestników z placówek oświatowych działających na terenie Gminy Haczów. Do konkursu finałowego, zorganizowanego 7 grudnia w Humniskach awansowało pięcioro dzieci.
 

Po dłuższej przerwie, od września, do oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie powróciły zajęcia w Klubie Seniora, zajęcia taneczne dla dzieci i otwarta została siłownia. Powstały również nowe formy aktywności: zajęcia taneczno-ruchowe - ZUMBA dla dorosłych oraz zespół mażoretek - grupa kadetek w wieku 13-14 lat.
 

Przez cały rok, pomimo trwania pandemii odbywały się próby Orkiestry Dętej „Hejnał”, które zaowocowały koncertami podczas uroczystości kościelnych na Wielkanoc, Boże Narodzenie a także podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości. Ponadto Orkiestra wystąpiła z koncertami na świeżym powietrzu przy zabytkowym drewnianym kościołem w Haczowie oraz, jak wyżej wspomniano, przy dworze w Haczowie w trakcie III biegu Lotnej. Ciągłość pracy utrzymała również Orkiestra Dęta w Jasionowie. Swoimi występami uświetniała wydarzenia lokalne i uroczystości kościelne.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku finansował wyjazdy i akredytację zespołu „Haczowianie”, reprezentującego GOKiW i Gminę Haczów podczas: XXI Dożynek Województwa Podkarpackiego w Ulanowie, przeglądu zespołów śpiewaczych w Tyczynie oraz X Głogowskiego Przeglądu Kapel i śpiewaków Ludowych „Wykopki 2021”. Ze środków GOKiW całorocznie opłacany był również akompaniator zespołu śpiewaczego „Haczowianie”.
 

Po zakończeniu sezonu weselnego zostały rozpoczęte prace remontowe na tarasie w GOKiW, skuto i ściągnięto wierzchnią warstwę tarasu, wykonano hydroizolację i odprowadzenie wody a także wykonano nawierzchnię betonową, gotową do położenia płytek. Ze względu na problemy z dostępnością materiału, zakończenie prac remontowych nastąpi na wiosnę 2022 roku.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie prowadzi swój profil w portalu społecznościowym Facebook. W 2021 roku profil osiągnął 575 polubień, co przekłada się na miesięczny zasięg strony wśród ponad 5200 użytkowników.
 

GBP w Haczowie realizuje swoje zadania statutowe, których celem jest upowszechnianie piśmiennictwa, czytelnictwa, kultury poprzez różne wydarzenia kulturalne, literackie, czytelnicze i edukacyjne. Oto najważniejsze z nich:
 

Biblioteka pozyskała w ramach Programu Priorytet 2.0. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych 2021 dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł, które w całości przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych dla wszystkich bibliotek na terenie gminy Haczów
 

Biblioteka, jako jedyna w powiecie zakupiła dostęp do platformy Legimi. Jest to elektroniczna wersja książek, ebooków, audiobooków i synchrobooków. Wykupiliśmy roczny abonament i zyskaliśmy nieograniczony dostęp do ponad 75 000 książek. Obecnie posiadamy w bibliotece 5 kodów dostępu, z którego czytelnicy korzystają nieodpłatnie w ramach zakupionego abonamentu.
Biblioteka posiada nieodpłatny dostęp we wszystkich bibliotekach do Academiki. Jest to darmowa wypożyczalnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 568 958 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego
 

Przeprowadzono kurs języka angielskiego dla dorosłych - brały udział 2 grupy po 120 godzin dydaktycznych dla każdej (w jednej grupiel2 osób), czyli łącznie skorzystały 24 osoby. Kurs odbywał się w trybie Online z powodu pandemii.
 

Biblioteka brała udział w projekcie Sieć na kulturę. Celem projektu było szkolenie Polska cyfrowa - 25 godzin dydaktycznych skierowane do dzieci i rodziców. Tematem szkolenia było „Bezpieczeństwo w sieci”. W ramach tego projektu biblioteka pozyskała nieodpłatnie 6 laptopów.
 

Odbyły się cztery otwarte spotkania autorskie skierowane dla dorosłych i dzieci w tym 2 dla dorosłych i 2 dla dzieci z udziałem takich pisarzy jak: Sylwia Trojanowska, Monika Sawicka, Roman Pankiewicz i Iwony Kienzler.
 

Spotkania autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem, pisarzem, poetą, i podróżnikiem odbyły się także w bibliotece w Malinówce i w Jasionowie.
 

Pozostałe spotkania odbyły się w bibliotece w Haczowie, spotkania były nieodpłatne przeprowadzone w ramach działania DKK.
 

Biblioteka wydała pierwszą własna książkę poetycką w nakładzie 80 egzemplarzy autorstwa Pani Małgorzaty Kaczkowskiej, mieszkanki Jabłonicy Polskiej ze środków pozyskanych od sponsorów na kwotę 1 600,00 zł.
Biblioteka posiada własną stroną internetową i stronę na FB, gdzie zamieszczane są bieżące informacje na temat działalności Biblioteki oraz relacje z najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez poszczególne placówki.
 

W końcowej części Zebrania Wiejskiego głos zabrali mieszkańcy, którzy poruszyli sprawę działek rolnych, które nie są zagospodarowane i jako nieużytki stanowią zagrożenie pożarowe oraz są siedliskiem szkodników. Podjęto również temat wymiany starych kotłów C.O. i programu „Czyste powietrze”.