Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2021 roku


odpady zmieszane
papier
plastik i metale
biodegradowalne
szkło
miesiąc Dzień miesiąca
Styczeń 12, 26 26
Luty 9, 23 23
Marzec 9, 23 23
Kwiecień 6, 20 20
Maj 4, 18 18
Czerwiec 1, 15, 29 29
Lipiec 13, 27 27
Sierpień 10, 24 24
Wrzesień 7, 21 21
Październik 5, 19 19
Listopad 2, 16, 30 30
Grudzień 14, 28 28