Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Haczów w 2024 roku


odbiór wg harmonogramu samodzielnie dostarczyć na PSZOK
odpady zmieszane
papier
plastik i metale
biodegradowalne
szkło popiół opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe,
odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe
miesiąc Dzień miesiąca
Styczeń 9, 23 23 do 15 maja przyjmowane na PSZOK przez cały rok
Luty 6, 20 20
Marzec 5, 19 19
Kwiecień 2, 16, 30 30
Maj 14, 28 28
Czerwiec 11, 25 25
Lipiec 9, 23 23
Sierpień 6, 20 20
Wrzesień 3, 17 17
Październik 1, 15, 29 29 od 1 października
Listopad 12, 26 26
Grudzień 10, 30* 30*
  • 30 grudnia - odbiór odpadów w poniedziałek