INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującą taryfą z dnia 21.01.2022 r. zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków od dnia 1 lutego 2023 wynosić będzie 5,27 zł netto/ 5,69 zł brutto. Dla każdego gospodarstwa domowego stawka opłaty abonamentowej wynosić będzie 2,72 zł netto/ 2,94 zł brutto.

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków w zależności od ilości osób zamieszkałych kształtuje się następująco:

 • 1 osoba: 20,01 zł
 • 2 osoby: 37,09 zł
 • 3 osoby: 54,16 zł
 • 4 osoby: 71,24 zł
 • 5 osób: 88,31 zł
 • 6 osób: 105,39 zł
 • 7 osób: 122,46 zł
 • 8 osób: 139,54 zł
 • 9 osób: 156,61 zł
 • 10 osób: 173,69 zł

Należność należy wpłacać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy nr:

75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

do 27 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji...

 • Zakład ds. Gospodarki Wodno-ściekowej Gminy Haczów, tel. 13 439 10 02 wew. 26
 • oczyszczalnia ścieków w Haczowie: tel. 13 439 14 99