INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującą taryfą z dnia 19.07.2023 r. zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków od dnia 1 sierpnia 2023 wynosić będzie 6,55 zł netto/7,06 zł brutto. Dla każdego gospodarstwa domowego stawka opłaty abonamentowej wynosić będzie 3,22 zł netto/ 3,48 zł brutto.

Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków w zależności od ilości osób zamieszkałych kształtuje się następująco:

 • 1 osoba: 24,70 zł
 • 2 osoby: 45,92 zł
 • 3 osoby: 67,15 zł
 • 4 osoby: 88,37 zł
 • 5 osób: 109,59 zł
 • 6 osób: 130,81 zł
 • 7 osób: 152,03 zł
 • 8 osób: 173,26 zł
 • 9 osób: 194,48 zł
 • 10 osób: 215,70 zł

Należność należy wpłacać w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy nr:

75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

do 27 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji...

 • Zakład ds. Gospodarki Wodno-ściekowej Gminy Haczów, tel. 13 439 10 02 wew. 26
 • oczyszczalnia ścieków w Haczowie: tel. 13 439 14 99